Spółki z GPW, które urosły w czasie letniej korekty

Spółki z GPW, które urosły w czasie letniej korekty