Jak stopy procentowe wpłyną na twoje inwestycje?

Jak stopy procentowe wpłyną na twoje inwestycje?