Dziś zrobiłem analizę kilku walorów, każda z nich to prośba czytelnika. Zobaczmy czy warto na nie zwrócić uwagę 🙂 Dane to głównie raporty za q3, więc po wynikach perspektywy mogą się trochę zmienić, niemniej główny obraz będzie podobny.

 

Asbis – Spółka handluje sprzętem elektronicznym głównie smartfonami, sprzętem komputerowym (głównie procesory i dyski), sprzętem Apple i systemami do wyświetleń. Ma dość dużą skalę działalności i obejmują całą postsowiecką Europę środkową.

Analizując spółkę natrafiłem na kilkuletnią cykliczność zysków, co 3 lata mamy tam dołek, a co 6 lat większy. Ma to mocny związek z koniunkturą w naszym regionie i związanym z nimi wydatkami konsumenckimi. Dodatkowo w samym roku największą rentowność notują w II- połowie roku.

Aktualnie spółka korzysta na lepszej koniunkturze, przez co jest blisko istotnego wybicia.

Spoglądając na jej wyniki, spółka chwali się, że dużą część jej zysku wytworzył popyt na produkty Apple. Istotny jest też trend we wzroście sprzedaży oprogramowania i dysków SSD.

Spółka dała roczną prognozę wyników:

Po korekcie, Spółka prognozuje, że w 2017 roku zanotuje:
– Przychody ze sprzedaży na poziomie pomiędzy 1,48 mld USD a 1,49 mld USD
– Zysk netto po opodatkowaniu na poziomie pomiędzy 6,8 mln USD a 7 mln USD

W poprzednim roku było to 1,13 mld usd przychodu i 4,6 mln usd zysku. Mamy więc ponad 50% dynamikę zysku netto, c/z <8 i 0,4% marżę netto za 2017, zyski ładnie urosły, co winduje kurs, z drugiej strony, marże nie róźnią się zbytnio od konkurencji.

Największy wzrost (wartościowo) notują w krajach byłego ZSRR (Rosja i Ukraina), warty zauważenia jest też eksport na zachód (głównie do Holandii). Jest to mocno konkurencyjny i nasycony rynek i 24mln wzrostu przychodów w 3kwartały to dużo.

Pozostałe dane finansowe są OK – mają sporo gotówki 6,5 mln $ to 13% kapitalizacji, płynność finansowa (kluczowa w tym sektorze) jest również dobra – bieżąca wynosi 1,2 a szybka 0,83. Inny istotny wskaźnik cykl zapasów (mówiący ile dni trwa sprzedaż zmagazynowanych towarów) to 31 dni, więc nie mają elektronicznych staroci zalegajacych na magazynie, których nie idzie później sprzedać.

 

Problemem na pierwszy rzut oka wydaje się duże zadłużenie – aż 78%.  Jednak diabeł tkwi w szczegółach – głównie są to zobowiązania handlowe, faktoringi, zobowiązania międzyokresowe i odroczone podatki. Więc jest to norma jak na tego typu branżę.

 

Poziom tych odsetek to około 5 mln dolarów rocznie, wysoko i warto mieć to na uwadze w razie wzrostu stóp procentowych lub pogorszenia wyników, mogą one mocno zaciążyć na wyniku. I jest to jedno z ryzyk spółki.

 

 

AT: Jak dla mnie sprawa jest prosta, domykamy formację spodka – 3,5 zł. Póżniej może nastąpić z tego wybicie i oczekiwanie na jeszcze lepsze wyniki. SL posesyjny 3,08zł. po wybiciu warto go podnieść o 30gr. Kolejne opory: 3,7; 4.0; 5; 5.84

 

Podsumowanie: Ciekawa propozycja techniczna z nadzieją na kolejne dobre wyniki i z niską wyceną, co można zgrać. Fundamentalnie szału jednak nie ma i trzeba uważąć na nią, jeśli koniunktura konsumencka się pogorszy 🙂


 

PEKABEX #PBX – Spółka zajmuje się produkcją prefabrykatów budowlanych i realizacją dużych robót budowlanych z prefabrykatów np. budowa hal, parkingów czy magazynów amazona. Największe wolumeny produkcji przypadają na wrzesień i październik.

Przychody ze sprawozdania rocznego 2016*

Spółka zyskiwała na boomie budowlanym, jednak po rekordowym 4q/2016 tempo wzrostu wyników spadło 🙁
Co się wydarzyło? Otóż znacznie wzrosły koszty sprzedaży w q1/2017 o 8 mln zł – był to efekt ekspansji na rynek Skandynawski, wplywu nabycia firmy Ergon w poprzednich latach oraz zwyczajnie baza wynikowa za 2016 była wysoka.

Warto pamiętać o tym, że większość sprzedaży grupy to długoletnie kontrakty, co powoduje że w warunkach wzrostu inflacji będzie im spadać marża netto. Koszty płac rosną, a dopiero wraz z nowymi kontraktami mogą zwiększyć narzut.

 

Bilans:

Zobowiązania stanowią 52%, jednak zobowiązania odsetkowe (pożyczki) około 13%, więc stosunkowo niewiele, stąd połowę zobowiązań stanowią zobowiązania handlowe.
Połowa atywów to fabryka wyceniona na 222 mln zł, 1/3 bilansu to faktury na kontrakty. Gotówka w kasie spadła i wynosi 7,8 mln zł.

Backlog wykazany w sprawozdaniu za q3 na same prace budowlane wyniósł w q4 co najmniej 80mln zł. (Wykazywane są umowy ponad 10% przychodów)

Obecna wycena spółki c/z to 8,6; jest to trochę niższa wartość niż sektor.

AT: Społka odbiła się od dna w okolicach 9zł i konsoliduje się w okolicach 10zł. Pomimo braku płynności, można to stwierdził dość łatwo – od końca listopada znacznie wzrosły wolumeny średnia miesięczna waha się miedzy 200-400tyś/dzień, podczas gdy roczna to 90 tyś zł/dzień. Dobrze to zwiastuje na na przyszłość i rodzi nadzieję, że może zdoła wzrosnąć. SL posesyjny <8,9

Podsumowanie: Kurs wskazuje na konsolidacje, jeśli wyniki na poziomie zysku się poprawią (wzrośnie marża netto). Dane na to ponad 60% szansy.


 

SMS Kredyt #SMS – Tutaj pytanie dotyczyło ich zdolności do wypłaty dywidendy oraz przejrzenia bilansu.

Jeśli chodzi o zdolność wypłaty dywidendy to spółka będzie miała na nią pieniądze, w trzecim kwartale gotówki było 9,5 mln zł a zysk za 3kw wyniósł 4,6 mln zł. Po czwartym kwartale jest to (zaktualizuje po wynikach). Wystarczy że spółka wypłaci połowę zysku – 3mln w dywidendzie i mamy rekordową stopę 17,5%, przy obecnym kursie.

Pytanie odnośnie przejrzystości jej bilansu nie jest jednak tak oczywiste. Na moje oko raczej jest ok, spółka ma dużą ilość gotówki, dobre przepływy operacyjne i regularnie płaci odsetki od obligacji, które są pokrywane z zysków i działalności operacyjnej.
Jednak ryzyka w spółce widzę dwa:

  • Pierwszy to oddzielenie Kreosa od SMS Kredyt, zwiększa to bezpieczeństwo biznesu, w razie problemów kłopot ma fundusz a nie całą grupa. Jednak znacznie to utrudnia analizę sprawozdania i powoduje że widzimy tylko wynik na odsetkach, a nie klasyfikację poszczególnych pakietów chwilówek i ich terminowość spłat.

  • Drugi to nagonka i problemy branży, socjal znacznie zmniejszył potrzebność tego rynku, a dodatkowo rząd po wprowadzeniu ustaw antylichwiarskich wziął się za utrudnianie życia firmom finansowym nie będącymi bankami. W efekcie podmioty z ten branży się zwijają z biznesu. (link)

Podsumowanie: Mój wniosek jest taki – na spekulację dywidendową spółka jest ok, może być też czarnym koniem tego sezonu dywidendowego, jeśli zadeklaruje ponad 20% dywidendy, zwłaszcza że jest w dobbrym technicznie miejscu (duży zysk do ryzyka przy założeniu że odbije od 1zł). Ale na długi termin aktualnie bym jej nie brał, niestety jej branża bardzo ciąży…


 

Poproszono mnie też o szybkie spojrzenie na szacunkowe wyniki KBJ i LUG ,co teraz czynię 🙂

Zarząd KBJ S.A. (Spółka, Emitent) podaje do publicznej wiadomości szacunkowe wyniki finansowe Emitenta za 2017 rok. Szacowana wysokość pozycji:
– Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi – w roku 2017 wyniosła 24,5 mln zł, co stanowi przekroczenie prognozy o 6,5% oraz wzrost o 39,2% w porównaniu z rokiem 2016.
– Zysk netto – za rok 2017 wyniósł 2,4 mln zł, co stanowi przekroczenie prognozy o 33,3% oraz wzrost o 71,4% w stosunku do wyniku osiągniętego w 2016 roku.

Wyniki są ładne nawet jak na wyśrubowany 4 kwartał, w którym to często coś się sprzedaje, aby instytucje zużyły cały swój budżet roczny. Nie dziwi też reakcja kursu na tą infirmację.


Zarząd LUG S.A. (…)
W stosunku do IV kwartału 2016 r., w IV kwartale 2017 roku Emitent osiągnął dynamikę przychodów ze sprzedaży na poziomie +15%, co jest efektem kolejnego bardzo dobrego kwartału w wykonaniu Grupy Kapitałowej LUG S.A. W ujęciu rocznym dynamika przychodów ze sprzedaży Emitenta w 2017 roku wyniosła 18% w porównaniu z rokiem 2016. Emitent realizował niemal wyłącznie projekty LED, które posiadał w swoim portfelu oraz rozbudowywał bazę klientów. Tym samym LUG zrealizował najwyższy poziom przychodów w historii firmy, jednocześnie wykazując znaczącą dodatnią dynamikę na poziomie zysku brutto i zysku netto, które w IV kw. 2017 roku wzrosły r/r odpowiednio o 90% i 110% . Analogiczna tendencja wystąpiła na poziomie wyników rocznych. W 2017 roku zysk brutto wykazał dynamikę na poziomie 100% r/r, natomiast zysk netto wykazał dynamikę na poziomie 126% r/r w stosunku do 2016 roku.

Po „przeliczeniach” wygląda to tak:

 

Wyniki są ładne i powinny spowodować kontynuację wzrostów. Ciekawi mnie w nich jednak jedna rzecz, na którą zwróćcie uwagę. Mianowicie wynika z nich, że za q4 podatek dochodowy wynosi 31%, trochę dużo jak na polskie warunki. Może tak się więc chować albo domiar podatkowy, albo „strata z działalności zaniechanej/kontynuowanej” osobiście ciekaw jestem, co to było.

Polecane książki o tematyce finansowej. Kupując wspierasz portal.