Dziś analiza spółki która jest właścicielem lokali Pijalnia Piwa i Wódki oraz Mexican.

Strategia: Przychody spółki od 2015 roku stopnionowo rosną, wcześniej mieliśmy stagnację. Rozwój głównie zawdzięczamy „pijalni piwa i wódki” – 14 lokali – docelowo w 2020 ma być ich 34 + 8 lokali z jedzeniem meksykańskim (na które ma zostać wydane 7mln zł z kredytów na podwojenie ich liczby). Spółka też eksperymentuje z restauracjami PanKejk serwującymi naleśniki.

AF:Wraz z przychodami wzrosły też zyski. Spółka dała prognozę: zysk netto na koniec roku 4,2 mln zł, przychody ze sprzedaży 58,4 mln zł.

Struktura kosztów wygląda następująco:Rotacja zapasów i należności w spółce wynoszą ledwie kilka dni, zaś cykl zobowiązań około 3ch tygodni – oznacza to że w spółce gotówka rotuje bardzo szybko i nie ma z nią większych problemów.

Gotówka i zobowiązania: Dolegliwością w spółce z którą zarząd próbuje sobie poradzić jest luka płynności – wywołana głównie dużą ilością nieruchomości w bilansie. Jednak z roku na rok wygląda to coraz lepiej i pewnie doczekamy się pełnego pokrycia zobowiązań krótkoterminowych aktywami obrotowymi. Z drugiej strony płynność gotówkowa wygląda bardzo dobrze 17% sumy bilansowej to gotówka – 5,2mln zł) i można się spodziewać zmożonej ekspansji spółki , spłaty zobowiązań lub podzielenia się gotówką z akcjonariuszami (dywidenda lub buyback).

Istotnym aspektem są też zobowiązania w tym roku spółka ma do spłacenia 4,6 mln zł kredytów + 6 milionów innych zobowiązań. Pytanie czy spółka spłaci czy zroluje ten dług?

Struktura grupy:Ważne! Na rynek wchodzi (17%) 1,3mln nowych akcji serii E, właśnie zostały zarejestrowane.

Ważnym aspektem jest lokalizacja pijalni i innych lokali mexa – zwykle są to lokalizacje w centach miast bliskie „życia nocnego”. Zdecydowana większość z tych lokali spółka kontroluje na własność – stąd duża ilość aktywów trwałych 21 mln zł ~71% sumy bilansowej.

Wycena:

Spółka jest już stosunkowo droga. Pytanie czy zdoła zwiększyć zyski w kolejnych latach po 10-15% rocznie? Mogą być z tym problemy co sygnalizuje prognoza. Z drugiej strony mogą wzrosnąć przychody i rentowności.

Analiza techniczna:

Na spółce panuje ładny trend wzrostowy – od stycznia 2015 jej wartość wzrosła 4krotnie. A w rok o 40%. Od pięciu miesięcy mamy jednak trend boczny pomiędzy 6 a 6,6 zł wybicie górnego pułapu będzie oznaczało kontynuację trendu wzrostowego, istotne opory to 7 i 7,2 zł. Stop Loss 5,8 zł.

WNIOSKI:
+ Ładny trend wzrostowy
+ Silna koncentracja na flagowym, najzyskowniejszym konspekcie lokali.
+ Dobra lokalizacja lokali
+ Dobra polityka gotówkowa i poprawa płynności
+ Możliwa dywidenda o stopie wyższej niż lokaty bankowe
– Chcą dość mocno uzależnić ekspansje od kredytów bankowych
– Dość drodzy

Polecane książki o tematyce finansowej. Kupując wspierasz portal.