Dziś opisze mało znaną spółkę Sonel #SON. Spółka ta zajmuje się produkcją mierników elektrycznych głównie „cęgów”, voltomierzy, luxometrów, kamer termowizyjnych, planują również sprzedawać liczniki energii (przez co jest pośrednim konkurentem apatora). Mogę być nie do końca obiektywny w tej analizie ponieważ po pierwsze pracowałem z jej sprzętem i który moim zdaniem jest ok, oraz ze względu na fakt że bardzo spodobał mi się jej bilans.

AF Bilans i Marże
Spółka ma jedne z najwyższych marż w sektorze produkcyjnym ~14%. Dodatkowo ROA rośnie – głównie przez szybszy wzrost zysków niż zwiększanie się wartości aktywów. Ten aspekt w spółce mi się bardzo podoba. Stąd analizę kosztów pominę.
Kolejny aspekt który mi się podoba – to brak jakichkolwiek zobowiązań – stanowią one 10% z czego głównie są to rozliczenia międzyokresowe. Jest to drugi oprócz VIGO przypadek aż tak restrykcyjnego unikania długu. Spółka również dobrze zarządza naleznościami – przeciętny kredyt kupiecki u nich trwa 45 dni. Dodatkowo sprzedaż w stosunku do aktywów i zapasów prezentuje się dobrze.
Z ciekawostek spółka ma zabezpieczone przychody w USD derywatami (głównie opcjami PUT) na 2,2 mln USD, na r&D idzie z kolei 7mln rocznie.

Przychody i Grupa Kapitałowa
W raporcie rocznym spółka dość dokładnie opisała źródła swoich przychodów. Przyjrzałem się im zatem.
W grupie kapitałowej pojawiła się Foxytech – jest to spółka której celem jest sprzedaż liczników elektrycznych – to oni podpisali umowę z Tauronem.

Głównym ryzykiem jest to że spółka ponad 40% obrotów generuje z jednym kontrahentem. Co prawda jest to amerykański gigant spawalniczy, ale jest to jednak mała dywersyfikacja przychodów.
Plusem jest jednak dywersyfikacja geograficzna ~50% przychodów spółka uzyskuje poza granicami kraju (mają też spółkę w indiach).

Same przychody i zyski w długim terminie rosną, jedynie ostatni rok był trochę gorszy. Jednak umowa z tauronem powinna je poprawić. Poprawa ta jest w sumie niezbędna bo spółka jest droga w stosunku do sektora i rynek będzie miał dość wysokie oczekiwania. C/P – wynosi aż 2; C/Z ~14; EV/EBIT ~14 więc najtaniej nie jest. Stąd oczekiwania rynku będą wynosiły prawie 15% dynamiki zysku netto r/r

Analiza techniczna:W długiej perspektywie na wykresie logarytmicznym spółka jest w ładnym trendzie wzrostowym od ponad 3ch lat. Jednak w ostanim czasie wzrosty osłabły, a trend zamienia się na boczny.
W średnim terminie mamy trend boczny – kurs oscyluje w okolicach 12zł. Podejrzewam że pierwszych większych ruchów należy się spodziewać po raporcie za 3 kwartał. Warty uwagi też jest krzyż śmierci z lipca – który jest formacją prospadkową, dodatkowo niepokojąca jest formacja świecowa „buy climax” z 6tego października. Musimy być więc przygotowani na lokalną korektę.
Warto też pamiętać o niskich obrotach na spółce

WNIOSKI:
+ Fenomenalny bilans (brak długu, duża rotacja zapasów)
+ Duża dywersyfikacja geograficzna
+ Wysokie marże jak na producenta
+ Dobry i zdywersyfikowany produkt
+ Wejście na rynek liczników elektrycznych
+ Dobra polityka kosztowa i kredytu kupieckiego
– Silne uzależnienie od jednego producenta
– Małe obroty
– Stosunkowo droga

Polecane książki o tematyce finansowej. Kupując wspierasz portal.