Witajcie, dziś umieszczam analizę dwóch spółek które mam odwiedzić w najbliższych dniach. Są to Mo-Bruk #MBR z GPW i Biofactory #BFC z NC.

MOBRUK #MBR Spółka zajmuje się gospodarka odpadami w tym odbiorem, odzyskiem, recyklingiem i utylizacją. Dodatkowe jej gałęzie działalności to produkcja paliw alternatywnych z palnych odpadów przemysłowych i komunalnych, budowa nawierzchni betonowych, oraz sprzedaż detaliczna paliw.

Mo-BRUK S.A. posiada dziewięć oddziałów oraz jedną spółkę zależną. Przy siedzibie głównej Spółki w m. Niecew zlokalizowany jest Zakład Odzysku Odpadów oraz Zakład Budowy Nawierzchni Betonowych – jest to rdzeń działalności spółki.
W Wałbrzychu zlokalizowane są trzy oddziały firmy, Zakład Recyklingu Odpadów, gdzie produkowane są paliwa alternatywne, Składowisko Odpadów Przemysłowych oraz Zakład Odzysku Mułów Węglowych. Od 2008 roku z Karsach (gm. Ożarów) działa Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych, w którym w roku 2014 uruchomiona została spalarnia odpadów. W 2014 roku uruchomiono dwa kolejne oddziały Zakład Odzysku Odpadów Nieorganicznych w Skarbimierzu oraz Zakład Recyklingu Metali Żelaznych i Kolorowych w Zabrzu. Mo-BRUK S.A. posiada także oddział w Łęce (stacja paliw oraz stacja diagnostyczna). Spółka Mo-BRUK S.A. posiada 100% udziałów w Raf-Ekologia Sp. z o. o. Podstawową działalnością spółki zależnej jest termiczne unieszkodliwianie odpadów przemysłowych i medycznych.

Podmiot kontroluje rodzina Mokrzyckich mając 85% akcji i miejsca w zarządzie spółki. Józef Mokrzycki posiada akcje uprzywilejowane – dają one 46% głosów na WZA. 8% akcji posiada Agiofunds.

Wskaźnikowo, spółka jest dość droga. Pytanie, czy pozostałe argumenty zdołają ją obronić?


Bilans: Tu sprawa jest jasna ponad 91% stanowią aktywa trwałe na potrzeby produkcji: fabryki, punkty składowania, maszyny itd. Które aktualnie są powyżej wyceny giełdowej Ciekawostką jest stosunkowo mała ilość gotówki w bilansie, oznacza to tyle że zapadające we wrześniu obligacje będą zrolowane kolejną serią bądź zrefinansowane kredytem.

Patrząc na źródła finansowania majątku PASYWA to spółka korzysta w dużej mierze z leasingów (inne zobowiązania finansowe) nie brakuje również kredytów stanowiących 25% sb.

RZIS: Zacząłem od bilansu abyście zrozumieli jeden ciężki temat w spółce – wysokie odsetki, one wynoszą ~1mln kwartalnie i mocno ciążą na wynikach. Sama spółka powinna zarabiać minimalnie 11-12mln/kwartał aby mieć dodatni zysk na sprzedaży.

Co ciekawe spółka zrobiła dobry deal z rafinerią jedlice, na jego podstawie zarabia ~3mln rocznie z wynajmu swoich działek.

Kolejnym plusem jest to że przychody rosną dzięki nowym kontraktom komunalnym, w 2015 spadły one jednak przez pożar w Karsach i niemożność zbiórki odpadów przez to, wcześniej w 2014r oddano trzy nowe inwestycje.

Moim zdaniem przychody spółki w kolejnych kwartałach będą rosnąć, zostaje tylko kwestia kosztów finansowych – jak zostaną na obecnych poziomach to wzrosną i zyski.

Marże biznesu są niewielkie, a sam biznes jak widzieliście kapitałochłonny. Plusem jest natomiast dobra polityka zarządzania należnościami i zobowiązaniami co jest rzadkością jak na spółki tego typu.

AT: Widać zmianę trendu i powolny ruch w górę, niestety płynność na walorze jest niewielka i aktualnie jesteśmy w korekcie.

BIOFACTORY #BFC – Jest to tartak zlokalizowany w okolicach Gorlic. Ostatnio poczyniono istotną inwestycję: zbudowano suszarnię i ciepłownię na biomasę która ma zasilać w energię cieplną odbiorców w Bieczu. W efekcie emitent zawarł z Bankiem Spółdzielczym w Bieczu umowę kredytu inwestycyjnego, do kwoty 1,6 mln zł, na okres 20 lat, z oprocentowaniem zmiennym uzależnionym od wskaźnika Wibor 3M.
//Moim zdaniem zwiększy to odsetki o 30-50tyś kwartalnie Przed operacją zadłużenie stanowiło 36% SB – 4mln zł i stanowią je leasingi maszyn oraz hipoteki zaciągnięte w BS Biecz.
Na chwilę obecną fabryka spółki wyceniana jest na 7,4 mln zł na 11,4 mln zł bilansu. (bez ciepłowni). Zaś strukturę finansowania umieściłem na dole:

Patrząc w przychody i zyski mamy ładną tendencję wzrostową od 2012roku, mamy więc paliwo do wzrostów, pomimo wysokich wskaźników wycen.


Warto też spojrzeć na strukturę przychodów – spółka podała ją w raporcie rocznym za 2015r. Widać że skupiają się na sprzedaży przetworzonych wyrobów co oznacza wyższe marże, dodatkowo wydajność poprawi zbudowanie ciepłowni którą jak się domyślam zasilą trociny i drewno złej jakości. Ciekawostką jest fakt że spółka sprzedaje również za granicę.


Co do wskaźników: To cena za spółkę jest lekko wysoka. Powód jest prosty od trzech lat wyniki i wskaźniki finansowe spółki naprawdę sporo się poprawiły stąd cena nie powinna dziwić, a tendencja jest nadal rosnąca.

AT: Spółka jest niestety bardzo małopłynna więc AT nie ma tu za bardzo sensu, tendencją którą należy zaznaczyć to trend wzrostowy i jeśli wzrost zysków zostanie utrzymany to spółka powinna dalej rosnąć.

WNIOSKI:

W przypadku mobruku kluczowa jest emisja kolejnej serii obligacji i poprawa rentowności lub trzymanie w ryzach kosztów finansowych. Jeśli te sprawy się poprawią to spółka powinna urosnąć.

W przypadku biofactory mamy do czynienia z małą ale dobrze zarządzaną i dobrze rozwijającą się spółką która dobrze rokuje na przyszłość, niestety trapi ją kompletny brak płynności na walorze.

Polecane książki o tematyce finansowej. Kupując wspierasz portal.