Onico-NC

Analiza nie ma na celu ani rekomendacji inwestycyjnej, zachęty do zainwestowania kapitału, ani marketingu spółki stanowią one jedynie własne opinie i interpretacje autora. Wszelkie decyzje i wnioski podjęte przez czytelników są wykonywane na własne ryzyko czytelników i autor nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Autor napisał ją wyłącznie w celu edukacyjnym i spędzenia wolnego czasu w ciekawy sposób. Informuje, że Analiza może posiadać rażące błędy gdyż autor jest samoukiem i nie posiada nad sobą superwizora mogącego wychwycić błędy.

Licencja – CC-BY 3.0 Dla treści napisanych przeze mnie, reszta za zgodą i wiedzą poniżej wymienionych.

Historia i plany spółki 9,5/10

Wrzesień 2008 – założenie spółki

Kwiecień 2009 – uzyskanie koncesji na obrót paliwami ciekłymi z URE

Wrzesień 2009 – pierwsza transakcja na rynku LPG

Październik 2009 – emisja obligacji na Catalyst

Listopad 2010 – przekształcenie w spółkę akcyjną

Grudzień 2010 – emisja prywatna o wartości 2,25 mln zł

Luty 2011 – debiut na NewConnect z ceną IPO 6zł

Wiosną 2014 ONICO odkupiło swoje obligacje

Obecnie Spółka tworzy grupę kapitałową. W jej skład wchodzą Alpetrol Sp. z o.o., Alpina International GmbH, Cornelia Chemicals Sp. z o.o., Natural Gas Trading Sp. z o.o., Natural Gas Trading Sp. z o.o. SKA, Onico Trade Mark Sp. z o.o. oraz Onico Trade Mark Sp. z o.o. SKA. Sam podmiot dominujący działa jako międzynarodowy pośrednik produktami ropopochodnymi, głównie gazem LPG.

W 2012 roku spółka wyznaczyła sobie następujące cele:

  • Uwolnienie potencjału Spółki po pozyskaniu stabilnego finansowania w drodze emisji akcji – istotne Zwiększenie sprzedaży, osiągnięcie efektu skali
  • Osiągnięcie statusu profesjonalnego dostawcy paliw płynnych na rynkach Unii Europejskiej
  • Poza transportem kolejowym i drogowym wprowadzenie do oferty transportu morskiego
  • Rozszerzenie oferty o inne produkty np. olej napędowy
  • Rozszerzenie liczby partnerów biznesowych
  • Utrzymanie bezpiecznego poziomu kosztów stałych
  • Spółka zakłada kontynuację wypłat dywidendy

Prawie wszystkie cele udało się już spółce zrealizować.

Model biznesowy spółki  9,5/10

Z racji, że spółka jest mała i działa w sektorze B2B to złączyłem wszystkie aspekty jej działalności operacyjnej w jeden punkt.

Najprościej mówiąc spółka jest brokerem paliwowym łączącym rafinerie zamówieniami dużych dystrybutorów paliw.

W 2012r. głównymi kontrahentami były wielkie rafinerie jak Orlen, Mol i stacje benzynowe jak BP.

Warto dodać, że spółka nie spekuluje ceną ani nie magazynuje paliwa.

Warto zauważyć, że zysk na pracownika w spółce jest bardzo wysoki, oznacza to duże ryzyko dla spółki, jeśli utraci kluczowych pracowników.

 

 

Sektor i SWOT 8/10

Rynek paliw płynnych w Polsce od 2009 roku się kurczy, w ostatnim roku o 2%, wzrósł jedynie obrót LPG. Jednak z drugiej strony w Polsce jest prawie 6600 stacji paliw, jeśli do tego doliczymy innego rodzaju odbiorców paliw jak bunkierki, mariny, stacje agregatowe czy lotniska będzie ich ponad 7000. Jest to spory kawał rynku, o który warto się bić a spółka ma jeszcze ogromny rynek do zagospodarowania przed sobą, do tego całkiem stabilny, o ile UE nie wpadnie na coś szalonego. Warto też zwrócić uwagę na to, że w Polsce mało się zużywa paliwa w porównaniu do zachodu.

Istotną rzeczą jest fakt że branża Paliwowa jest bardzo specyficzna jeśli chodzi o rozliczenia i księgowanie, co utrudnia jej analizę przez inwestora indywidualnego.

Źródło danych : http://www.popihn.pl/ Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN)

 

Zużycie paliw w Polsce 2000-2010

Rynek paliw płynnych w Polsce

Zużycie paliwa per capita w UE

Szanse

Duży rynek

W Polsce zużywa się mało paliwa na głowę mieszkańca.

Rynek LPG będzie dalej się rozwijał.

Zagrożenia

Łatwość skopiowania modelu przez konkurencję.

Ryzyko utraty kluczowych pracowników.

Wysokie opodatkowanie i duża szara strefa.

Idiotyczne przepisy prawne jak „podatek węglowodorowy”

Mocne strony

Elastyczność spółki, Zarząd pokazał, że potrafi robić duże pieniądze i dobrze zna branżę.

Wysokie rentowność ROE.

Słabe strony

Wysoki Capital Gearing.

Zysk netto miewa duże wachania.

Ps. Jeśli ktoś chcę naprawdę solidnie zapoznać się z sektorem paliwowym w Polsce to polecam raporty roczne POPiHN :http://www.popihn.pl/raporty2.php

Zarząd i inne organy zarządcze spółki 10/10

W spółce duży głos ma rada nadzorcza, do której praw należą min. Zgoda na obciążanie i zbywanie nieruchomości oraz spółek zależnych, powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków zarządu, ustala jego regulamin, zatwierdza plany i budżety spółki oraz wypłacanie zaliczki na dywidendę.

Skład organów spółki:

Decydujący głos w spółce ma Prezes spółki Tomasz Turczyn, który posiada większość głosów na WZA. Posiada on wieloletnie doświadczenie w branży obrotu paliw pracując w Anwimie, BM Reflex a potem zakładając ONICO.

Wiceprezes – Pan Andrzej Michalak podobnie do Prezesa Zarządu posiada ponad 10 letnie doświadczenie w branży.
W Radzie nadzorczej, jako Szefowa zasiada Anna Przywecka-Turczyn mająca jak zarząd również wieloletnie doświadczenie w branży, warto dodać, że jest to żona prezesa.

Zaś jej Wiceprezes Pan Robert Fiołek posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami.

W spółce przewijał się też, (jako Szef RN) brat Prezesa – Pan Paweł Turczyn.

Mimo rodzinności we władzach spółki za dotychczasowe wyniki daje ocenę maksymalną.

Właściciele spółki i Komunikacja z akcjonariatem 8/10

Akcjonariat jest stabilny, jak wspomniałem wcześniej większość głosów ma założyciel spółki. W Akcjonariacie jest też Fundusz z Grupy Capital Partners. W ciągu półrocza w akcjonariacie powiły się też nowe podmioty min. Fundusze z Grupy Trigon i Wiceprezes Rady Nadzorczej.

Freefloat wynosi 28%, co jest wartością dość wysoką jak na NC.

Komunikacja z Akcjonariuszami Mniejszościowymi – Ocena dobra.

Operacje na akcjach, wszelkie emisje, splity 9/10

Spółka miała malutką emisję warrantów managerskich w wysokości 71.000 Sztuk, jest to jeden promil całej puli akcji. Kolejnych emisji spółka nie zapowiadała.

Dynamika Przychodów, zysków, przepływu finansowego operacyjnego i kosztów 11/10

Tabelę pokazującą przyrost przychodów i zysków zamieściłem poniżej.
Wartość obrotu paliwami w spółce wzrosła w ciągu zaledwie 4ch lat ponad 115 razy, zysk netto w ciągu trzech lat 20 razy. Szybkość zdobywania rynku przez firmę jest wręcz niewyobrażalne, – za co ocena maksymalna.

Dywidendy 9/10

Dywidendy – spółka je wypłaca regularnie i są one niemałe:

2013 -> 1,50     3,19%   2014-06-19       2014-06-16       wypłacona

2011 -> 4,40     12,57%  2012-03-20       2012-03-16       wypłacona

2010 -> 0,21     3,82%   2011-04-19       2011-04-15       wypłacona

Zadłużenie spółki w tym jego struktura i szybkość narastania, wskaźniki płynności, WACC 6,5/10

Średnioważony koszt kapitału (sWACC)   7,68%

Spółka z racji swojej działalności, jako pośrednik bazuje na ogromnym kredycie kupieckim, polega to na tym, że bierze towar od rafinerii na kredyt kupiecki i próbuje go z zyskiem odsprzedać dystrybutorom spłacając wtedy towar. W efekcie notowane jest olbrzymie zadłużenie krótkoterminowe >80% a Capital Gearing wynosi ponad 3.
Jednak dopóki jest chęć kupna towarów przez odbiorcę lub cena ropy nie spada na łeb na szyję to dług ten nie jest zagrożeniem dla spółki, zwłaszcza, że prawie nie jest on finansowany przez banki.

W sprawozdaniu rocznym wykazała mln zł gotówki w kasie.

Jednak wskaźniki płynności nie wyglądają tak źle:

Dla spółki         Dla sektora

Wskaźnik płynności bieżący                    1,43     1,88

Wskaźnik płynności szybki                      1,15     1,24

Wskaźnik płynności podwyższonej            0,5       0,19

W ostatecznym rozrachunku Wskaźnik Altmana (Z”-score) wynosi 8,75 -> AAA

Marże: ROA, ROE, ROS, Netto, Brutto i ich porównanie względem sektora 8/10

http://www.debiutync.pl/homepage/newconnect24/18015-onico–duze-umowy-wysoki-kurs

Rentowności Aktywów a zwłaszcza Majątku (przez niski kapitał własny) są wysokie. Rentowność netto jest zaś niska, z racji niskich marż netto w sektorze.

Wskaźniki operacyjne spółki tj. rotacje zapasów należności aktywów itd. Porównanie względem sektora 10/10

Dla spółki         Dla sektora

Cykl rotacji zapasów                  3          55

Cykl rotacji należności               14        106

Cykl rotacji zobowiązań             15        104

Cykl operacyjny                       17        161

Cykl konwersji gotówki              2          57

Cykle operacyjne są krótkie i bardzo dobrze wypadają względem sektora.

Struktura bilansu i innych przepływów pieniężnych, opinie biegłego

Cash flows są dodatnie, operacyjny w tym roku sięgnął ponad 7mln zł.

Od 2013 roku spółka konsoliduje sprawozdania w ramach grupy kapitałowej.

Analiza techniczna –(na dzień 29-08-2014) 8/10

Wskaźniki ryzyka wg biznesradar.pl – wartości dobre.

Kurs praktycznie cały czas rośnie i wytycza historyczne maksima, jedynym wyjątkiem był okres kwiecień-grudzień 2012 kiedy kursu dotknęła przecena.

Warto zauważyć, że ciężko jest wyrysować jasną linię trendu na kursie spółki – wzrost odbywa się skokowo po okresach konsolidacji.

Ocena nie jest maksymalna tylko ze względu na fakt niskiej płynności waloru, może, więc dochodzić do sytuacji jak 8.VIII. Gdzie podaż większego pakietu akcji może zachwiać kursem.

Wskaźniki wyceny : –(na dzień 29-08-2014) 9/10

Wskaźnik          Wartość dla spółki                    Mediana w sektorze paliwa

C/WK                                       7,30                3,04

C/ZO                                        6,62                11,36

C/P                                          0,12                3,00

EV/EBITDA                                6,90                6,70

EV/EBIT                                    7,12                12,10

EV/Przychody                           0,13                 3,04

Źródło wskaźników: http://www.stockwatch.pl/gpw/onico,wykres-swiece,wskazniki.aspx

Wskaźniki w przypadku tej spółki są niedoszacowane, zwłaszcza pod względem przychodów i zysków, ev/etibda również wygląda atrakcyjne (stąd zapewne pojawienie nie w akcjonariacie funduszy).

Attitude inwestorów wokół spółki 8/10

Temat spółki na forach internetowych dość często się pojawia temat spółki, piszą tam głównie o spekulacyjnym zacięciu. Jednak nie widać tego na wolumenie, gdzie obroty podczas niektórych sesji są bliskie zeru.

Jednak wskaźniki AD i OBV wskazują na akumulację akcji trwającą z przerwami od początku notowań spółki na NC.

Warto dodać, że kapitalizacja spółki wynosi aż 3% kapitalizacji NC (trzecie miejsce), jednak nie wchodzi ona w skład NCindex30.

Sprawko półroczne 2014: (6,5/10)

Wydźwięk sprawozdania półrocznego jest rozczarowujący w porównaniu drugim kwartałem 2013 zysk netto jest mniejszy o 73%, ebitda mniejsza o ponad 40%, a przychody są niższe o 17%. Działo się to przy wzroście wolumenu obrotów towarem.

Jednocześnie Onico założyło z kilkumiesięcznym opóźnieniem dwie spółki zależne : Coraxa SA (Genewa) oraz Onico Limited (Londyn). Celem utworzenia tych spółek jest ekspansja geograficzna oraz produktowa Grupy Onico. Odbiło się to w kosztach i aktywach spółek powiązanych.

W kosztach widać też wzrost w usługach obcych i podatków, wzrosły też zobowiązania długoterminowe, amortyzacja, zapasy i towary. Reszta pozycji bilansowych bez większych zmian.

OCENA KOŃCOWA: 8,75/10

W mojej opinii Spółka może być dobrą opcją dla strategii portfeli długoterminowych lub jako alternatywa dla innych spółek paliwowych, które obecnie trapi przecena.

Dodatkowo spółka ma jeszcze duży obszar rynku do zdobycia, (jeśli to się uda w kolejnym półroczu to podwyższę ocenę).

Jeśli nie nastąpi wielki krach giełdowy lub na rynku ropy, a spółka poprawi wyniki w drugim półroczu, (co jest możliwe ze względu na cykliczność branży – wiosna jest najsłabsza) to kurs może przebić psychologiczną granicę 100zł. W chwili obecnej zalecam każdemu zainteresowanemu spółką samodzielną własną analizę.

Polecane książki o tematyce finansowej. Kupując wspierasz portal.