Hej! Dawno nie było tu żadnej analizy bottom-up spółki giełdowej więc zamieszam analizę Robinsona. Spółka działa w branży wędkarskiej i outdoorowej. W ostatnim czasie wiele się w niej dzieje a jest trochę zapomniana 😉

Samą analizę przeprowadziłem trochę inaczej, za jakiś czas zamierzam zmienić szablon do analiz spółek i sektorów – widać nauka nie poszła w las i teraz część kluczowych aspektów w analizie się dla mnie zmieniło.

Analiza nie ma na celu ani rekomendacji inwestycyjnej, zachęty do zainwestowania kapitału, ani marketingu spółki stanowią one jedynie własne opinie i interpretacje autora. Wszelkie decyzje i wnioski podjęte przez czytelników są wykonywane na ich własne ryzyko czytelników i Autor nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Autor napisał ją wyłącznie w celu edukacyjnym i spędzenia wolnego czasu w ciekawy sposób. Informuje, że Analiza może posiadać rażące błędy gdyż autor jest samoukiem i nie posiada nad sobą superwizora mogącego wychwycić błędy.

Licencja – CC-BY 3.0 Dla treści napisanych przeze mnie, reszta za zgodą i wiedzą poniżej wymienionych.

ROBINSON EUROPE – ANALIZA SPÓŁKI

OPINIA KOŃCOWA 6,5/10

Spółka osiągnęła niezwykłą pozycję i rozpoznawalność marek w branży. dokonała też udanej ekspansji zagranicznej i rozszerzenia oferty. Zarząd spółki zasługuje na najwyższe uznanie – to pasjonaci działający w branży prawie ćwierćwiecze.

Mimo pozytywów bardzo mi się nie podoba nadmierne zadłużanie się spółki, duże emisje akcji w przeszłości oraz stagnacja w przychodach. W ostatnim czasie spółka bardzo dużo zainwestowała od trafności tej decyzji zależą dalsze losy spółki.

Z racji podjęcia przez spółkę rękawic i zainwestowania daję końcową ocenę 6,5 😉

KEY FACTORS DLA TEJ ANALIZY : Zadłużenie, Zwiększanie rentowności, Rozwój produktowy spółki, Operacje na akcjach, Stagnacja przychodów.

HISTORIA I STRATEGIA SPÓŁKI 7/10

Najważniejsze wydarzenia w historii Robinson Europe S.A.

1991 Rozpoczęcie działalności pod nazwą BIS spółka cywilna Paweł Busz i Janusz Starko, od 1992 w obecnym do dnia dzisiejszego składzie (współwłaściciele)-do spółki dołączył Sławomir Pszczoła

1992/1993 Budowa sieci sprzedaży na terenie większości terytorium w kraju

1994 Wprowadzenie marki ROBINSON.

1996 Poszerzenie grona dostawców o : Koreę Południową, Tajwan, Indonezję, Filipiny, Indie i USA.

1997 Pierwszy eksport do Rosji i Czech.

1998 Poszerzenie eksportu : Litwę, Chorwację, Węgry, Słowację, Serbię, Bułgarię, Słowenię, Łotwę, Szwecję, Grecję, Ukrainę, Białoruś, Bośnię, Holandię, Niemcy

1999 Budowa własnego magazynu, biur oraz składu celnego; Ograniczenie dystrybucji innych marek.

2003- 2006

Reorganizacja kanałów dystrybucji poprzez redukcję oddziałów na rzecz lokalnych dystrybutorów.

Wdrożenie nowego oprogramowania komputerowego pozwalającego na obsługę dystrybucji z magazynu głównego w siedzibie firmy.

2006- 2009 Rozbudowa oferty produktowej

2011 1 czerwca 2011 r. debiut spółki na Rynku NewConnect

2012-13 Emisja akcji serii D i E w łącznej wysokości ok. 1,4 mln zł

Przejęcie firmy Proll Sport Przemysław Olma, Paweł Miśkiewicz s.j . – dystrybutora sprzętu sportowego, opłacone akcjami serii C

2013 Kupienie spółki OUTDORZY zajmującej się dystrybucją sprzętu survivalowego za 600.000 zł

2014 Pozyskanie 1 mln zł z Emisji obligacji

PORTFOLIO PRODUKTOWE I MARKETING 8/10

Spółka sprzedaje pod własną marką wędki i sprzęt wędkarski które sprzedaje przez sklepy stacjonarne oraz internetowe , dodatkowo prowadzi sklep internetowy outdoorzy.pl gdzie sprzedaje sprzęt outdoorowy taki jak ciuchy, śpiwory i plecaki.

Produkty Robinsona, zwłaszcza wędkarskie cieszą się bardzo dobrą opinią i dobrym wskaźnikiem ceny do jakości.

Dodatkowo spółka aktywnie promuje się na wszelkiego typu imprezach i zawodach wędkarskich, a jej Wiceprezes jest kierownikiem kadry narodowej w sekcji wędkarstwa spławikowego.

SEKTOR, OTOCZENIE I SWOT  9/10

Sektor wędkarski

O znaczeniu wędkarstwa i jego otoczenia społecznego i gospodarczego świadczy także to, iż wydatki na udział w wędkarskich imprezach i zawodach wędkarskich dla ponad 440 tys. osób przeznacza się 30 mln zł, wartość produkcji sprzętu wędkarskiego, handlu i usług w sferze wędkarstwa szacuje się na ok. 300 mln zł. Jeśli do tego dodać wartość sprzedaży prasy wędkarskiej – 2 mln zl oraz ogólne koszty własne przeznaczone przez wędkarzy na rzecz infrastruktury związanej z funkcjonowaniem wędkarstwa, które szacuje się na 450 mln zł – to można przyjąć, iż całkowita wartość ekonomiczna wędkarstwa w Polsce wynosi 1,125 mld zł . Jednocześnie liczbę ludzi zatrudnionych na stanowiskach pracy, które mają bezpośredni związek z wędkarstwem szacuje się na 15 tys. osób.

  Dla porównania w Stanach Zjednoczonych wędkuje 44,3 mln osób (16 proc. ludności), a całkowity wkład wędkarstwa do dochodu narodowego USA szacuje się na 116 mld dol.. W Niemczech wkład ten szacuje się na 1,2 mld euro, zaś w Anglii i Walii na 2,5 mld funtów. 

Aktualniejsze dane z 2013:

„Według danych PZW, cały rynek wędkarski jest w Polsce warty około 1,5 mld złotych. W tej kwocie mieszczą się m.in. wydatki na sprzęt, pozwolenia wędkarskie czy wynagrodzenia pracowników branży. W sumie to około 15 tysięcy osób, które pracują w sklepach wędkarskich, są etatowymi pracownikami PZW (750 osób) lub prowadzą komercyjne łowiska.

Czytaj więcej: http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/765487,wedkarstwo-to-niezly-biznes-zobacz-ile-jest-wart,id,t.html?cookie=1

Raport w sprawie stanu, perspektyw i zagrożeń wędkarstwa (rybactwa rekreacyjnego) w Polsce z 2003r

Sektor outdoorowy

Polska jest rynkiem wschodzącym, jeżeli chodzi o branżę outdorową. Niemniej polski rynek outdoorowy należy do jednych z bardziej dynamicznych, o czym świadczy m.in. nasilony przepływ firm na rynku. Sprzedaż detaliczna sprzętu outdoorowego w 2010 r. osiągnęła wartość 158 mln EUR, a wartość całego segmentu szacuje się na 200 mln EUR

Na europejskim rynku outdoorowym dominują Niemcy, gdzie rynek sprzedaży detalicznej sprzętu outdoorowego wynosi 2,3 mld EUR Za Niemcami, w kolejności lokują się Wlk. Brytania, Francja, Szwajcaria i Włochy Całkowita wartość niemieckiego rynku na rok 2010 wynosi 9,7 mld EUR, co stanowi około 62% całkowitej sprzedaży sprzętu i odzieży outdoorowej w Europie

Ponad 140 mln Amerykanów aktywnie uprawia turystykę Amerykanie wydają rocznie 120,7 mld USD na odzież i artykuły outdoorowe, a całościowa wartość segmentu turystyki outdoorowej wynosi 646 mld EUR

Konkurenci:

Żródło – Prospekt emisyjny

Widząc rozwój ilościowy i finansowy sektora daję ocenę bardzo dobrą. Zwłaszcza że spółka może w nim jeszcze dużo zagospodarować, pomimo silnych konkurentów.

Zmodyfikowane 5 sił Portera

Siła rywalizacji konkurencyjnej na rynku. – Duża
Zagrożenie ze strony nowych wejść na rynek. – W zależności od segmentu duże lub średnie. Spółka działa w segmencie middle więc zagrożenie ze strony konkurentów jest mniejsze.
Zagrożenie ze strony substytutów. – Niskie, spółka ma już silną pozycję w branży.
Siła przetargowa dostawców. –Prawdopodobnie mała, gdyż spółka ma ich wielu oraz sama produkuje część sprzętu 😉
Siła przetargowa nabywców. – Mała, spółka wśród konsumentów jest chwalona za stosunek ceny do jakości.
Siła przetargowa dawców kapitału. – Bardzo wysoka, spółka z racji tego że jest producentem i dystrybutorem musi udzielać wysokich kredytów kupieckich. Dodatkowo zadłużenie długoterminowe i odsetki są wysokie co zwiększa presję wierzycieli.

SWOT

Silne strony

Silna rozpoznawalna marka

Dobry stosunek ceny do jakości

Słabe strony

Wysokie zadłużenie

Stagnacja przychodów

Zagrożenia

Zależność od koniunktury gospodarczej.

Szanse

Ekspansja terytorialna produktów

WŁADZE SPÓŁKI i JEJ WŁAŚCICIELE 9/10

Spółka z silną statutową pozycją zarządu, rada nadzorcza opiniuje i ewentualnie dymisjonuje członków zarządu. Najważniejsze elementy jak emisja warrantów czy fuzja są kontrolowane przez WZA. W Robinsonie NWZA można zwołać na prośbę 50% kapitału spółki, brak jest minimalnego progu głosów przy głosowaniu uchwał.

Zarząd – Stanowią główni akcjonariusze którzy prowadzą firmę od 1991 roku. W efekcie mają ponad 20 letnie doświadczenie w branży i są jej pasjonatami.

Rada nadzorcza – osoby ściśle związane z głównymi akcjonariuszami i spółką, oprócz przewodniczącego RN który jest znanym prawnikiem.

Spółka więc strukturą przypomina dużą firmę rodzinną powstałą przez wzrost organiczny wspomagany przejęciami.

Freefloat 14,1%

Struktura zarządzania jest stosunkowo płaska – prawdopodobnie jest to efekt “rodzinności” firmy, Dużym plusem takiego schematu jest szybkość reakcji spółki i duża kontrola nad działalnością operacyjną (mały jest wpływ patologii takich jak inercja, paradoks abilene i imperatyw korporacyjny).

Źródło Prospekt Emisyjny

DYWIDENDY I OPERACJE NA AKCJACH 1/10 !

Dywidendy – brak

Spółka prowadzi BUYBACK od kwietnia 2012 na następujących warunkach:
Przez trzy lata, do 20% akcji, Za 1,5 mln zł; Cena maksymalna skupu 16zł

Czas i Forma nabycia/użycia akcji własnych jest dowolna, zależy tylko od opinii zarządu i RN.

Buy Back jest prowadzony powyżej book value.

Dodatkowo spółka w przeszłości emitowała akcje w tym z wyłączeniem Prawa Poboru.

Ten punkt to pięta achillesowa spółki, pozostawiam go bez komentarza.

STRUKTURA ZADŁUŻENIA (5/10)

Obligacje – spółka w 2014 wyemitowała obligacje na 1,027 mln zł z planowanych 4 mln. Planowany wykup za trzy lata. Osobiście niepokoi mnie dość duża premia za obligacje WIBOR 3M + 7,0% , jednak małym podmiotom jest stosunkowo trudno debiutować na catalyst, co częściowo usprawiedliwia wysokość premii, nadzieją może być niespodzianka jeśli NBP obniży stopy.

Dług / EBITDA   5,1 (Przed emisją obligacji) , wysoko banki uważają za bezpieczny wynik poniżej 3. Cieszy jednak poprawa wskaźnika EM-Score który służy jako predyktor bankructw, pozostałe wskaźniki zadłużenia w normie.

WSKAŻNIKI WYCEN I RENTOWNOŚCI (7,5/10)

Rentowności są dobre jak na sektor w którym spółka działa. Zyski w tym roku wyraźnie wzrosły, martwi jedynie stagnacja w przychodach spółki.

Wskaźnik Wartość dla spółki Średnia wartość w sektorze
C/WK 2,31 3,07
C/ZO 15,73 10,61
C/P 0,72 3,15

Zródło stockwatch.pl

DYNAMIKI

Z racji kilku lat z ujemnym zyskiem netto analizę zysku sobie darowałem.

CYKLE BIZNESOWE (7/10)

ANALIZA AKTYWNOŚCI

Dla spółki Dla sektora Dla rynku
Cykl rotacji zapasów 117 60 68
Cykl rotacji należności 71 103 81
Cykl rotacji zobowiązań 111 108 90
Cykl operacyjny 189 163 149
Cykl konwersji gotówki 78 55 59

ANALIZA PŁYNNOŚCI

Dla spółki Dla sektora Dla rynku
Wskaźnik płynności bieżący 1,65 1,82 1,9
Wskaźnik płynności szybki 0,85 1,19 1,24
Wskaźnik płynności podwyższonej 0,03 0,19 0,22

Źródło stockwatch.pl

Cykle operacyjne spółki przedstawiają się gorzej niż średnia dla sektora, wyjątkiem są należności które są ściągane szybko oznacza to również całkiem dobre wskaźniki płynności.

RYZYKA i INNE (8,5/10)

Spółka w 4tym kwartale mocno poszła do przodu z wynikami, za co podnoszę ocenę końcową:
Spółka w IV kwartale 2013/2014 roku obrotowego wypracowała zysk netto w wysokości 28 750,17 zł, wobec starty netto w wysokości -270 428,28 zł w IV kwartale 2012/2013 r

Przychody Spółki w IV kwartale 2013/2014 roku obrotowego ukształtowały się na poziomie 3 727 300,15 zł i były wyższe o 40,6% wobec analogicznego okresu roku poprzedniego, kiedy to został osiągnięty przychód netto w wysokości 2 650 491,16 zł.

Dzięki rozszerzeniu oferty handlowej Spółka zanotowała  IV kwartale 2013/2014 roku obrotowego wzrost sprzedaży w kraju o 36,6% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Dzięki powziętym staraniom udało się również wypracować wzrost sprzedaży wysyłanych towarów na rynki zagraniczne, który wyniósł 62,5% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.”

Spółka ma przesunięty o 2 miesiące rok obrotowy – zaczyna go 1go listopada 😉

– UWAGA w Branży transportowej działa holenderska spółka o bardzo podobnej nazwie CH ROBINSON EUROPE – na którą jest wiele skarg, nie pomylcie ich 😉

ATTITUDE INWESTORÓW WOKÓŁ SPÓŁKI 8/10

Spółka jest zapomniana przez inwestorów indywidualnych, prasę giełdową , fora internetowe czy duże fundusze inwestycyjne. Niemniej w akcjonariacie jest ABS Investment. A płynność jak na newconnect jest dobra, co daje dobre warunki pod zrobienie dużej pozytywnej niespodzianki jeśli ostatnie wyniki się utrzymają.

ANALIZA TECHNICZNA (7/10)

Kurs spółki poruszał się przez dwa lata w trendzie bocznym,. W grudniu nastąpiło wybicie potwierdzona złotym krzyżem w 12 Grudnia (SMA 50-100-200). Kurs przez mały obrót (rzędu 5tys dziennie) jest bardzo zmienny, Obecnie porusza się w kanale 7-8 zł i w przeciągu miesiąca będzie testował krótkoterminową linię trendu wzrostowego.

Wskaźnik Wartość Ocena w stosunku do innych profili w grupie
Odchylenie standardowe 7.15% Mała zmienność (małe ryzyko)
Tracking Error 7.34% Bardzo duża zbieżność ze stopami zwrotu benchmarku (małe ryzyko)
Information Ratio (IR) 0.06 Przeciętny
Sharpe’a 0.04 Przeciętny
Treynor’a -2.43% Słaby
Jensen’a +0.30% Przeciętny

 

Źródło Biznesradar.pl

Edit: Rewizja oceny ogólnej w dół po nakreśleniu mi istotnych faktów odnośnie spółki przez czytelnika bloga w komentarzu 😉

Polecane książki o tematyce finansowej. Kupując wspierasz portal.