Wszystkie prezentowane na niniejszym blogu informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715) . Każdy podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

Witajcie moi drodzy czytelnicy. Prawie miesiąć nie pisałem ale w czerwcu wam to wynagrodzę 😉
Na pierwszy rzut trafia spółka IAI z NewConnectu, spółka która została jednym liderów w branży dostawców rozwiązań dla ecommerce i bardzo szybko się rozwija.

OGÓLNA OCENA 7.5/10

IAI to bardzo ciekawa propozycja dla osób szukających prowzrostowych spółek z newconnect lub branży informatycznej na dłuższy termin. Rozwija się ona w tempie kilkudziesiąt procent rocznie (planem jest wzrost przychodów 50%rdr) i jest jednym z liderów dostawców rozwiązań w dziedzinie ecommerce, z solidnymi perspektywami na przyszłość.
Główną przeszkodą jest jednak niski freefloat który naraża kurs na duże wahania i utrudnia zakup większej ilości akcji.

HISTORIA I PLANY

Lata 2001 – 2004

Paweł Fornalski i Sebastian Muliński tworza portal hiphop.pl, portal szybko stał się liderem branży głównie dzięki naciskowi na użytkownika i zagregowane dane o koncertach. Sprzedany w 2009r.

Napisanie pierwszej wersji hostingu sklepów internetowych. Pierwszym klientem był skateshop.pl z którym współpraca trwała aż do śmierci jego założyciela.

Do 2004 firma była prowadzona pod nazwą Regulus.

Lata 2005 – 2009

Model sprzedaży produktów został zamieniony na abonamentowy (najtańszy kosztuje 140zł/mc) a cała infrastruktura jest trzymana wyłącznie na serwerach firmy. Model ten nazywa się SaaS. Spółka jednocześnie zrezygnowała z usług dodatkowych jak marketing czy portale społecznościowe.

Początek przekształceń IAI w Spółkę Akcyjną i Przygotowanie do debiutu na NewConnect.

Lata 2011 – 2013

Obsługa ponad 1650 esklepów na terenie kraju.

Renegocjacja opłat za przesyłki kurierskie oraz transfery internetowe – co spowodowało obniżenie opłat dla klientów IAI.

Przeniesienie się IAI do Piastów Office center – w momencie przenosin w firmie pracowało 60 osób.

Premiera IdoSellbook – usługi pomagającej w bookowaniu miejsc w hotelu, model jest bardzo zbliżony do modelu esklepów z ta róźnicą że sama usługa jest w formie widgetu na stronę 😉 Cena usługi jest niska 24zł/mc + 1% od rezerwacji co przy cenach rzędu 15% za rezerwację powoduje nie małą rewolucję.

Zakup 49% udziałów w spółce Traffic Trends zajmującej się pozycjonowaniem.

Lata 2014-2015

Zakup 35% udziałów w spółce CupSell.pl – spółka produkuje spersonalizowane koszulki.

Otwarcie biura w Londynie.

Realizacja poprzednich prognoz.

PLANY

Obsługa 50% Polskiego rynku ecommerce w ciągu 5 lat.

Utrzymanie dotychczasowego modelu sprzedaży abonamentowa – saas.

Rozbudowa oferty produktowej.

Ekspansja na rynki: brytyjski, irlandzki i niemiecki.

Rozszerzenie sprzedaży przez biuro w Londynie oraz umiejętne wypromowanie idosellbooking 😉

Prognoza finansowa na lata 2015-2016
Rok 2015 – przychody ze sprzedaży 18,5 miliona złotych. +52% rdr
Rok 2016 – przychody ze sprzedaży 28 milionów złotych. +51% rdr

SEKTOR I OTOCZENIE RYNKOWE SPÓŁKI (8/10)

MODEL BIZNESOWY IAI S.A.

IAI S.A. dostarcza najbardziej zaawansowaną platformę do prowadzenia handlu internetowego – IAI-Shop.com. Oferowana jest jako aplikacja wynajmowana w modelu SaaS (Software as a Service). Od początku istnienia do oferty prywatnej Spółka rozwijała się tylko dzięki kapitałom własnym nie korzystając z kredytów czy pożyczek. (Zarząd ma ciekawe wyjaśnienie tej kwestii – chodzi o wpływ wierzycieli na działalność operacyjną spółek i wzrost ryzyka – przyp. KA)

Nowe projekty Spółki, takie jak POS, Fiskalizator, Bridge lub Downloader rozszerzają rynek, na którym Spółka funkcjonuje o hurtownie oraz sieci sklepów stacjonarnych. Dzięki tym programom firmy, hurtownie i sieci sklepów stacjonarnych mogą szybko i tanio rozpocząć sprzedaż w Internecie, unikając trudnych i kosztownych wdrożeń.

Model biznesowy, na którym opiera się Spółka, zapewnia systematyczny wzrost dochodów oraz duże bezpieczeństwo finansowe. Spółka generuje systematycznie rosnący strumień gotówki, dzięki opłatom abonamentowym oraz usługom dodatkowym zlecanym przez stałych klientów. Wynajem aplikacji – zamiast jej sprzedaży – wpływa korzystnie na: zarządzanie, marketing oraz finanse.

Siła Spółki nie leży w sprzedaży pojedynczych licencji tylko w obsłudze setek, a w przyszłości – tysięcy klientów korzystających z jednolitej usługi. Wynajem aplikacji wymusza dbanie o jakość, ponieważ klient generuje dochód dla Spółki tak długo, jak długo korzysta z jej usług. W związku z powyższym wielką uwagę przykładamy do tego, aby usługi oferowane przez IAI pozostawały najlepsze. Innowacyjne metody zarządzania projektami pozwalają na precyzyjne określenie kosztów poszczególnych działań. Dzięki temu możliwe jest realizowanie zysków z każdej operacji. Przy SAAS jeden pracownik może obsługiwać nawet kilkuset klientów, dlatego przychody rosną znacznie szybciej niż wydatki.

Core-business zdefiniowany jest jako odpłatne dostarczanie aplikacji, consulting, hosting oraz wsparcie dla firm prowadzących handel w Internecie oraz bookowanie hoteli. Klienci płacą nie tylko za utrzymanie sklepu, ale również za wdrożenie, prace nad stroną graficzną sklepu, inne usługi programistyczne oraz szkolenia.

OTOCZENIE RYNKOWE SPÓŁKI

Handel internetowy w latach 2012-2015 będzie stanowił 19 proc. całkowitej wartości sprzedaży w UE. Ankietowani europejscy handlowcy prognozują, że w latach 2012-2015 przybędzie sklepów większych, ale za to obsługiwanych przez mniejszą liczbę pracowników, a w sklepach częściej będą wykorzystywane nowe technologie.

Analizując zmiany w strukturze rynku w Polsce oraz informacje płynące od klientów, można zauważyć, że zdecydowanie rośnie popyt na usługi dedykowane dla hurtowni sprzedających przez Internet. Klienci zwracają również większą uwagę na usługi zaawansowane i gotowi są za nie więcej płacić.

Aż 90% przedsiębiorstw zaopatruje się w Internecie. Coraz więcej nowych firm planuje otworzyć swoje sklepy internetowe. Jak podaje “Rzeczpospolita”, “firmy, które chcą pojawić się w sieci, najczęściej planują założenie własnego e-sklepu (prawie co druga spółka). Co piąte przedsiębiorstwo zamierza utworzyć platformę handlu B2B do kontaktów z partnerami handlowymi”.

Największym rynkiem w tej części kontynentu są Niemcy. Wartość rynku naszych zachodnich sąsiadów wynosi 50 mld euro, co stanowi 65,7%  całkowitych obrotów e-commerce w regionie Europy Środkowej. Dla porównania wartość polskiego rynku wynosi 4,1 mld euro . O dojrzałości rynku niemieckiego świadczy m.in. bardzo wysoka dostępność Internetu (85%; w Polsce 70%), a także największa populacja internautów w Europie – 69,6 milionów (w Polsce 26,9 mln).

Według badań, w 2013 r. rynek  wzrost rynku e-commerce w Europie Środkowej wyniósł 23%, a jego wartość osiągnęła 93,3 mld euro. Wśród analizowanych krajów wyróżnia się Polska, która z dynamiką wzrostu wynoszącą 24%,  jest liderem wzrostu w regionie. Kolejne pod tym względem sąWęgry, Słowacja i Słowenia z dynamiką na poziomie 23%.W Niemczech rynek odnotował 22% wzrost, zaś w Czechach ponad 19%. W Austrii i Szwajcarii odnotowano najniższe tempo rozwoju, wynoszące ok. 12%.

Ciekawa sytuacja rysuje się na rynku bookowania pokoi hotelowych gdzie następuje w Polsce istotna zmiana pokoleniowa – właścicielami staje się potomstwa osób które dorobiły się na transformacji, często z zagranicznym bagażem doświadczeń co wpłynie na samo zarzadzanie hotelami i większą otwartość na życzenia klientów.

Warto dodać że pakiet podstawy na sklepy wynosi 139zł, a idosell 24zł/mc + 1% od rezerwacji w efekcie usługi świadczone przez IAI są całkiem tanie.

Cennik : http://www.iai-shop.com/panel/file-gate.php?id=13121&ext=.pdf

Źródła IAI oraz http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=16EC6A8D540F416693463E38CD59152A

Warto również spojrzeć na ten raport:
http://www.infomonitor.pl/download/e-commerce-w-polsce-2014.pdf

SWOT

Silne strony

Duża baza sklepów, niskie koszty i zadłużenie, duża możliwość ulepszania produktu za pomocą wtyczek.
Prezesi wizjonerzy znający się na biznesie i nie bojący się trudnych wyzwań nawet wbrew status quo rynku.

Słabe strony

Spółka w obecnym modelu biznesowym nie ma dużej możliwości dywersyfikacji usług wobec działalności głównej.
Co najmniej dziwny sposób wynagrodzeń.

Szanse

Wejście w inne wysoce rentowne niezagospodarowane sektory.

Duży wzrost sektora ecommerce o ponad 20% średniorocznie.

Zagrożenia

Własne zamknięte rozwiązanie które może wymagać w przyszłości przepisania kodu od nowa.

Niski freefloat oraz groźba emisji akcji w przyszłości.

ZARZĄD, WŁAŚCICIELE i AKCJONARIAT (8/10)

Zarząd spółki stanowią jej założyciele – Paweł Fornalski I Sebastian Muliński – mają oni 92% akcji i prawie 96% głosów na WZA. W radzie nadzorczej zasiadają rodziny w/w Panów oraz Prof. Zarzecki – znany szczeciński ekspert z dziedziny wycen firm.

W samym freefloacie jest też dużo inwestorów długoterminowych czy pracowników spółki.
Samych Prezesów idzie często spotkać na różnych spotkaniach branżowych. Można ich określić jako  wizjonerów

Niemniej ocenę obniżam z powodu kontrowersji i skarg jeśli chodzi o podeście szefowstwa do urlopów i co najmniej dziwnego systemu płac.

DANE FINANSOWE

Dynamika przychodów i zysków  10/10

Ciężko znaleźć spółkę tak intensywnie rozwijającą się nawet w branży programistycznej

Linie zółta ebitda, fioletowa – zysk netto.

Koszty i zadłużenie

Amortyzacja jest niska i wacha się w granicach 130-200 tys zł rocznie.

Zadłużenie jest bardzo małe, składa się ono wyłącznie z zobowiązań bieżących które wynoszą ledwie 32% sumy bilansowej.

Koszty rosną wolniej niż przychody – dzięki modelowi saas.

Spółka nie posługuje się sztuczką księgową w postaci wpisywania kosztów jako wartości prac inwestycyjnych w aktywach niematerialnych i prawnych, bądź przeszacowywania własnego softu jako zapasów dla poprawienia SB.

Marże 10/10

Warto zaznaczyć że duży spadek zysków w 2009 był spowodowany głównie zmianą sposobu księgowania.

Wnioski odnośnie danych finansowych – mamy do czynienia ze spółką której przychody rosną o 40% rocznie – czyli jest ona w okresie najintensywniejszego rozwoju, dodatkowo notuje ona wysokie marże. Zadłużenia praktycznie nie ma.

WSKAŹNIKI WYCEN 8/10

Wskaźnik Wartość dla spółki Średnia wartość w sektorze
C/WK 11,49 3,24
C/ZO 26,00 12,01
C/P 4,02 3,25
EV/EBITDA 22,40 6,26
EV/EBIT 24,35 11,51
EV/Przychody 0,01 3,32

 

Źródło: Stockwatch.pl 26-05-2015

Wskaźnikowo spółka jest dość droga, biorąc jeden tempo jej rozwoju nie są to wartości przeszacowane bo spółka rozwija się po 40% rocznie…..

RAPORT Q1/2015 7/10

Ostatni kwartał przyniósł kilka zmian na poziomi bilansu. Inwestycje długoterminowe wzrosły o 146% (17% SB) a należności krótkoterminowe o 50% (23% SB). Zobowiązania nadal są na niskim poziomie i stanowią 32%.
W RZIS przychody wzrosły o 26% do 3,47 mln zł, natomiast zyski spadły o 4% do 485 tys zł na wynik wpłynęły niższe pozostałe przychody operacyjne.
W Rachunku przepływów widać spadek gotówki o 355tys zł, jednak spółka ma nadal ponad 3 miliony złotych w kasie.

DYWIDENDA i INNE OPERACJE NA AKCJACH 9/10

2014      Dividend 1.30%                                0.05

2013      Dividend 1.61%                                0.04

Src: stooq.com

Innych operacji na akcjach brak. Ustalona za to została polityka dywidendowa, dodatkowo zarząd zamierza utrzymywać się głównie z dywidend.
Zarząd NIE WYKLUCZA kolejnych emisji w bliżej nieokreślonej przyszłości z zastrzeżeniem że nie zamierzają oddawać pakietu kontrolnego.

ANALIZA TECHNICZNA I WOLUMEN 7,5/10

Spółka jest w ładnym długoterminowym trendzie wzrostowym trwającym od 2012 roku. Jednak widać na walorze brak płynności (przez niski FF) który powoduje że sam zakup większego pakietu  wystarczy aby kurs poszybował lub tąpnął. Lokalnie spółka jest dość tania SL zalecany na poziomie 5,5 , najbliższe opory to 6,2zł a potem szczyt historyczny w okolicach 7zł. W chwili obecnej kurs konsoliduje się w okolicach 6zł.
Podsumowując – spółka typowo pod dłuższy termin, spekulacja odpada przez płynność.

ATTITUDE INWESTORÓW WOKÓŁ SPÓŁKI 8/10

Spółka jest mało znana, dodatkowo obrót jej akcjami jest bardzo mały. Z drugiej strony spółka prowadzi bardzo dobrą politykę IR i o wszystkim dokładnie informuje. W samym akcjonariacie jest dużo inwestorów długoterminowych oraz pracowników spółki.

INNE 10/10

Spółka jest jednym z liderów w dziedzinie sprzedaży sklepów e-commerce, w efekcie jej bilans jest silnie skorelowany ze wzrostem przychodów tej branży. Więc jeśli ktoś wierzy w tą branżę to IAI jest dobrym celem.
Korelacja wynosi ponad 90%!

Mam tylko nadzieję że spółka nie będzie musiała przepisywać całej swojej technologii od nowa.

Polecane książki o tematyce finansowej. Kupując wspierasz portal.