PGS Software

Analiza nie ma na celu ani rekomendacji inwestycyjnej, zachęty do zainwestowania kapitału , ani marketingu spółki stanowią one jedynie własne opinie i interpretacje autora. Wszelkie decyzje i wnioski podjęte przez czytelników są wykonywane na własne ryzyko czytelników i autor nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Autor napisał ją wyłącznie w celu edukacyjnym i spędzenia wolnego czasu w ciekawy sposób i informuje Analiza może posiadać rażące błędy gdyż autor jest samoukiem i nie posiada nad sobą superwizora mogącego wychwycić błędy.

Licencja – CC-BY 3.0 dla treści napisanych przeze mnie, reszta za zgodą i wiedzą wyżej wymienionych.

Historia 9,5/10

2006 Zawiązanie Spółki PGS Paweł Gurgul sp. j. oraz Realizacja pierwszych kontraktów w Skandynawii: Danii, Szwecji i Norwegii oraz pozyskanie kontrahentów z Wielkiej Brytanii i USA.

2007  Otwarcie biura w Rzeszowie.

2008 Uzyskanie statusu Złotego Partnera Microsoft

Debiut PGS Software S.A. na rynku NewConnect.

2009 Przeprowadzka z biura we Wrocławiu do nowoczesnego biurowca znajdującego się we Wrocławskim Parku Technologicznym.

Stworzenie portalu www.eprzetargi.org pozwalającego na szybkie i dokładne wyszukiwanie informacji o różnego rodzaju przetargach prowadzonych w instytucjach publicznych.

2010 Ekspansja na rynku Skandynawii – ponad dwukrotne zwiększenie liczby obsługiwanych klientów.

Rozszerzenie prac projektowych nad portalem www.eprzetargi.org w celu wdrożenia i wprowadzenia na rynek polski płatnej usługi wyszukiwania.

2011 Akwizycja TestBenefit i rozpoczęcie budowania własnych aplikacji przeznaczonych na urządzenia mobilne pod marką „bajkipolskie.pl”.

2012  Rozpoczęcie cykli wykładów dla studentów rzeszowskich uczelni technicznych.

2013 Utworzenie spółki zależnej z siedzibą w Wielkiej Brytanii: PGS Software Ltd.

Zarząd spółki stawia sobie trzy cele na najbliższe lata:

  1. a) Rozwój na rynku polskim – Emitent będzie kontynuował współpracę z obecnymi klientami jak również startował w przetargach na wykonanie oprogramowania wspólnie z partnerami. Nie są planowane żadne działania marktingowe na tym rynku.
  2. b) Rozwinięcie sprzedaży za granicą – Spółka będzie rozwijać własną sieć sprzedaży poprzez zatrudnianie przedstawicieli na lokalnych rynkach. Tak jak było to wyżej opisane, najpierw będziemy koncentrowali się na rynku brytyjskim, a dopiero potem zebrane doświadczenia wykorzystamy na innych rynkach.
  3. c) Akwizycja innych podmiotów z branży usług IT- Obecnie Spółka nie prowadzi żadnych rozmów na teram ewentualnej akwizycji. Gdyby jednak pojawił się jakiś atrakcyjny podmiot Zarząd będzie brał pod uwagę możliwe przejęcia czy zakup udziałów.

Wniosek : Zarząd/Właściciele mają jasno postawiony plan działalności.

Marketing i portfolio produktowe 9/10 –  Spółka ma prosty i jasny profil działalności – pisanie programów na zlecenie klienta głównie klasy B2B głównie dla sektora finansowego i telekomunikacyjnego oraz programy na komórki, jej profil uzupełnia testowanie oprogramowania i consulting. Ciekawe jest to że w tej branży klientów zdobywa się rekomendacjami i często pierwsze ukończenie projektu dla partnera oznacza nawiązanie dalszej współpracy.

Kluczowe rynki zbytu dla spółki to Niemcy, Wielka Brytania i Kraje skandynawskie.

Patrząc na obecne dokonania spółki nie można mieć żadnych zastrzeżeń i można śmiało spogladać w przyszłość. Warto dodać że spółka chwali się swoimi osiągnięciami.

Kapitał ludzki i metody zarządzania 10/10

Jest to prawdopodobnie najmocniejsza strona spółki, model zarządzania opiera się na metodologii Agile i Scrum polegają one na pracy nad kodem w 3-4 tygodniowych cyklach w których wprowadzane są nowe funkcjonalności i poprawiane błędy , po czym program jest konsultowany ze zleceniodawcą a jego wskazówki są uwzględniane w kolejnym cyklu rozwoju.

Kapitał ludzki jest również bardzo cenny, pracownicy na forach cenią sobie atmosferę i możliwości awansu panujące w firmie. Dodatkowo program rekrutacji wspierany jest przez cykle spotkań ze spółką na uniwersytetach, a w przypadku Politechniki Rzeszowskiej spółka nawiązała bliższą ,stałą współpracę.

Warto zaznaczyć że kapitał ludzki jest elementem krytycznym dla spółek z tego sektora stąd wysoka dbałość o pracowników aby nie nastąpił ich exodus z firmy. Jest to moim zdaniem też najmocniejszy punkt firmy.

Sektor i SWOT 7,5/10

Spółka działa w sektorze Outsourcingu IT a dokładniej w subsektorze  programistycznym.

„w Polsce rynek IT rośnie. Dotyczy to różnych obszarów. PMR podało, że wydatki na bezpieczeństwo systemów informatycznych wzrosły o około 10% w 2013 roku. Ta sama firma szacowała wzrost rynku e-commerce o ponad 15% w 2013 r.” – czytamy w sprawozdaniu finansowym spółki za rok 2013r.

Patrząc na same nagłówki prasowe i kolejne firmy programistyczne przenoszące się do biurowców klasy A, nie ma w tej chwili powodów aby martwić się o przyszłość sektora, tym bardziej że kolejni zagraniczni kooperanci będą zlecać Polskim firmom pisanie oprogramowania bo są w tym dużo tańsze.

Szanse

Wiele firm zagranicznych otwiera w Polsce centra BPO, R&D itd. , na rynek wchodzi pokolenie googla, małe wymogi regulacyjne w tej branży.

Zagrożenia

Zjawisko „cyfrowej demencji”, mała lojalność zawodowa młodych pracowników, relatywnie trudno zwerbować dobrego programistę a trend będzie się nasilał.

Mocne strony

Relatywnie niskie koszty płac, dobrze wykształcona kadra, fakt że dobry programista nie musi mieć prawie żadnych certyfikatów zawodowych aby podjąć pracę, stosunkowo niskie koszty przekwalifikowania nowych pracowników.
Solidna baza klientów spółki.

Słabe strony

Ciężko o dobrych programistów poza dużymi miastami wojewódzkimi.

Częste zjawisko pracy zdalnej i duży nacisk pracowników na system płacy w/g ROWE.

Zarząd spółki 10/10

Zarząd stanowią główni akcjonariusze i założyciele spółki bracia Gurgul , mają oni dogłębne doświadczenie w swojej branży 15 i 20 lat pracy w zagranicznych firmach min. General Electric i CMFC finance software GmbH w których awansowali aż do szefów oddziałów IT na Polskę.

Pozostali menadżerowie (Program managers) to osoby z kilkuletnim stażem w firmie, z wieloletnim doświadczeniem programistycznym, warto dodać że każdy z nich kończył studia ściśle związane z IT.

Przewodniczącym RN jest znany z Orange i Asseco  Paweł Piwowar  który może pochwalić się wieloletnim doświadczeniem w branży IT.

Patrząc na dotychczasowe dokonania zarządu to chylę czoła.

Edit. Dodatkowo podnoszę ocenę do 10 za fakt że po napisaniu tej analizy współtwórca firmy objaśnił mi wszystkie niejasności przy analizowaniu i opisywaniu spółki, co w mało której spółce się zdarza.

Właściciele spółki i Komunikacja z akcjonariatem 9,5/10

Danie : http://gielda.onet.pl/pgs-software,42690,301,7,7322,profile-akcjonariat

Akcjonariat typowo rodzinny dodatkowo wsparty zapisami statutowymi odnośnie wyboru członków rady nadzorczej, z równym udziałem obu współzałożycieli, freefloat wynosi

Komunikacja spółki jest dobra, spółka stara się mieć ją na wysokim poziomie odpowiadając na pytania akcjonariuszyoraz dostarczając dane z raportów w przystępnej formie na swojej stronie internetowej.  Jedyna wada to brak prognoz.

Operacje na akcjach, wszelkie emisje, splity 7/10

Spółka rozpoczęła program motywacyjny w którym rozdane zostaną warranty subskrybcyjne na akcje do 265.000 sztuk, program ma być prowadzony do 2016 roku, wykonanie prawa z programu ma nastąpić na początku 2019roku. W chwili obecnej nie rodzi on ryzyka zwiększonej podaży akcji, i pozostaje mieć nadzieję że do tego czasu spółka przeniesie się na główny parkiet gdzie jest większa płynność.

Spółka posiłkuje się też niewielkimi emisjami akcji.

Dynamika Przychodów, zysków, przepływu finansowego operacyjnego, dywidend i kosztów 10/10

Źródło : https://finance.pgs-soft.com/

Patrząc na dynamikę przychodów i zysków spółka prezentuje się jako typowo wzrostowa,  jedynie rok 2009 i 2011 wykazywały niewielką stagnację w zysku netto co było wywołane kryzysem, jednak obecnie notujemy wzrosty o ponad 10% r/r .

Koszty w spółce w ostatnim czasie wzrosły najbardziej w przypadku przypadku płac oraz usług obcych. Wzrost płac ma oczywisty związek z zatrudnianiem nowych programistów, co odbija się we wzroście świadczeń w formie fringe benefits. Jednak wzrost kosztów nie odbija się wyraźnie na rentownościach.

Źródło: Opinia i raport biegłego rewidenta z sprawozdania za 2013r.

Dywidendy:

Data      Zdarzenie           Nominalnie

Śro, 11 Wrz 2013              Dywidenda 1.63%           0.05

Śro, 10 Kwi 2013               Dywidenda 4.93%           0.18

Wto, 29 Maj 2012            Dywidenda 7.01%           0.10

Wto, 19 Lip 2011              Dywidenda 4.49%           0.03

Pon, 19 Lip 2010               Dywidenda 8.00%           0.03

Dywidenda wypłacana przez spółkę systematycznie rośnie.

Zadłużenie spółki w tym jego struktura i szybkość narastania, wskaźniki płynności, WACC 9/10

WACC jest wysoki i wynosi 42,39% , jednak zwrot z aktywów znacznie go przewyższa.

Wskaźnik płynności bieżący       5,05       , Wskaźnik płynności szybki        5,03

Wskaźnik płynności podwyższonej         2,19

Dane: stockwatch.pl ze sprawozdania za I kwartał 2014

Dane: raport z badania sprawozdania rocznego  PGS Software 2013r

Oznacza to że płynność  finansowa spółki jest bardzo wysoka i problemy z brakiem gotówki są wykluczone.

Marże: ROA, ROE, ROS, Netto, Brutto i ich porównanie względem sektora 11/10 !

Średnie wartości dla sektora:

nazwa ROE ROA marża operacyjna marża zysku
u. informatyczne 6,17% 4,24% 4,08% 2,95%

Komentarz jest zbędny 😉

Wskaźniki operacyjne spółki tj. rotacje zapasów należności aktywów itd. Porównanie względem sektora 9/10

Dla spółki            Dla sektora

Cykl rotacji zapasów                      1             52

Cykl rotacji należności                   64           105

Cykl rotacji zobowiązań                 61           117

Cykl operacyjny                            64           157

Cykl konwersji gotówki                 3             40

Dane: Stockwatch.pl dane za I kwartał 2014

Cykle są krótkie, nie ssą gotówki i nie powodują zagrożenia niewypłacalności, a przede wszystkim są dużo krótsze niż mediana dla sektora.

Struktura bilansu i innych przepływów pieniężnych, opinie biegłego 10/10

Spółka dość restrykcyjnie wyceniła swoje aktywa niematerialne na 153 tys zł. W aktywach trwałych największą grupę stanowią  maszyny techniczne i urządzenia których wartość jest wyceniana na 328 tys zł oraz środki transportu wycenione na 318tys zł.

Warty dostrzeżenia jest fakt że spółka ma w kasie 5mln zł, oraz pozycja inne przychody finansowe o wartości 463,9 tys zł.

Polityka księgowości spółki jest dość konserwatywna, brak jest również niejasnych i niepewnych pozycji bilansowych.

Analiza techniczna –(na dzień 19-06-2014) 8,5/10

Długoterminowo akcje spółki są jednymi z dających najbardziej zarobić , od momentu debiutu podrożały 16 razy, opierały się bessie z 2008 i 2011 roku. Oznacza to że spółka pobiła wynik indeksu szerokiego rynku który wzrósł w tym czasie dwukrotnie, oraz jest w przyśpieszającym trendzie wzrostowym który od stycznia dał zarobić na akcjach spółki ponad 60%

Ostatnie pół roku zaowocowało dynamicznym wybiciem ceny akcji  z nad półrocznej linii trendu do obszaru konsolidacji w okolicach 4zł ,do kolejnej konsolidacji w pobliżu wartości 5zł, a w chwili obecnej kurs forsuje historyczne maksima w okolicach 5,8zł. Na wykresie świecowym widać też relatywnie niski obrót akcjami.

Wskaźniki RSI i dywergencja na OBV informują o możliwej niewielkiej korekcie.

Średnio i Długoterminowy trend wzrostowy jest niezagrożony i daje szanse na kolejne kwartały wysokiej stopy wzrostu.

Wskaźniki wyceny : (na dzień 26-06-2014) 7,5/10

Wskaźnik            Wartość dla spółki         Średnia wartość w sektorze

C/WK                                   13,21                    3,03

C/ZO                                     17,79                    11,65

C/P                                        5,16                      3,10

EV/EBITDA                         16,34                    6,96

EV/EBIT                              16,87                     11,66

EV/Przychody                      4,98                      2,96

Źródło: stockwatch.pl

Wskaźnikowo spółka jest stosunkowo droga, jednak jest to typowa spółka prowzrostowa więc  premia w wycenie jest w takim przypadku naturalna.

Attitude inwestorów wokół spółki 9/10

Średnia dzienna wolumenu w ostatnim czasie oscyluje około 3000 sztuk akcji, jednak w okresie intensywnego wzrostu przekracza on 10tys sztuk akcji dziennie.  Więc obroty rzadko kiedy przekraczają 50 tys zł dziennie,  spowodowane jest to stosunkowo niską płynnością rynku new connnect oraz wycofywaniem się OFE z tego rynku po zmianie ustawy. Obecnie główny obrót generują inwestorzy indywidualni którzy mają pozytywne nastawienie do spółki i zauważalna jest tendencja do długoterminowego trzymania akcji tej spółki.

Other issues – none

OCENA KOŃCOWA : 9,5/10

 

Spółka jest typową spółką prowzrostową z dobrym zarządem  o wysokich rentownościach i dynamice wzrostu przychodów z sektora IT, długoterminowy trend wzrostowy jest dotychczas niezachwiany a wskaźniki nie są nienaturalnie wywindowane.  W mojej opinii Spółka może być dobrą okazją do inwestowania długoterminowego, natomiast krótkoterminowo jest ona trudna ze względu na stosunkowo niskie obroty walorem oraz wysokie spready.

Patrząc na spółkę ze strony typowo biznesowej to z takim zarządem oraz zespołem programistycznym, ma ona szansę za kilka lat stać się jedną z największych firm tego typu w Polsce a może i nawet w Europie. Czego jej naprawdę życzę, I jeśli byłbym milliarderem to byłaby jedna z dwóch Wrocławskich spółek które chciałbym mieć na własność.

Polecane książki o tematyce finansowej. Kupując wspierasz portal.