Przeszukując bailouty – są to pomoce finansowe państwa/banku centralnego dla przedsiębiorstw. Znalazłem coś, co na początku uznałem za teorię spiskową lub zwykłą bzdurę. Jednak okazał się prawdą. Chodziło o MMMFLF…..

Cóż to takiego? Program, w którym FED pożycza kasę funduszom inwestycyjnym, bankom inwestycyjnym, dealerom obligacji i innym instytucjom rynku pieniężno-obligacyjnego z USA, na maksymalnie 0,35%. Papierami które są zabezpieczeniem w tej transakcji, są obligacje państwowe, miejskie, nawet obligacje korporacyjne bliskie zapadnięciu czy certyfikaty depozytowe. Coś jak QE dla banków, ale o znacznie większym wpływie na rynek.

Tak potężnym, że można śmiało powiedzieć, że do 30 września na rynku obligacji korporacyjnych w stanach nie będzie bessy. A na rynku akcji znacznie spadnie ryzyko samych funduszy….

W Polskiej prasie nie było o tym żadnej wzmianki, w zagranicznych też nie wiele. Czemu? W końcu mass media i ich widzowie są bardziej zajęci naganianiem na Forex, hot 16 challenge zastanawianiem się, czy Piersi Pani Prezydent Słowacji są sztuczne….  

Na szczęście znalazłem fajny artykuł, który poniżej przetłumaczyłem. Pokazuje on jak FED wypompował rynek programem MMMFLF.

TŁUMACZENIE

Cele interwencji FED

Pomiędzy 2 a 23 marca, aktywa pod zarządzaniem związane z obligacjami rządowymi spadły o 15% czyli o 120 mld USD, zaś miejskimi o 9 miliardów 7%. Aby zapobiec dalszym odpływom kapitału i zapaści sektorowej Fed postanowił uruchomić program z 2008 MMF/MMMFLF. 18 rozpoczęto dawanie pożyczek dla banków i depozytariuszy pod zastaw obligacji prime (krótkoterminowe obligacje USA), dodatkowo operację wsparł departament skarbu 10 mld$ z funduszu stabilizacji.

Program rozszerzano o kolejne aktywa wspomniane wcześniej obligacje różnorakie – (zwłaszcza typu Muni – czyli emitowane przez miasta) o terminie wykupu do 1 roku oraz inne instytucje działające na tym rynku, w tym fundusze inwestycyjne. W sumie w okresie 23 marzec – 14 kwiecień w rynek firm inwestycyjnych i bankowych zalano pożyczkami na 50 mld dolarów.

Efekty bezpośrednie – Direct Effects.

Program przyniósł szybką poprawę na rynkach pieniężnych i obligacyjnych (w USA). Tabelka poniżej pokazuje, że na koniec marca (8 dni od startu programu) straty na rynku obligacji (muni i prime)  wyniosły ledwie 20 mld dolarów.  Co ciekawe, większość odbicia nastąpiła w 2 dni od ogłoszenia programu, a już 2 kwietnia na Obligacjach prime był już napływ nowego kapitału. Zaś na obligacjach muni spadki się skończyły już 25 marca. Zaś instrumenty typu VRDN wróciły do poziomów z początku roku. Co to jest VRDN? https://www.blackrock.com/cash/literature/whitepaper/understanding-variable-rate-demand-notes.pdf

LSE_2020_facilities-mmlf_laspada_ch1-revise
LSE_2020_facilities-mmlf_laspada_ch2_correction-01

Wspomagając rynek prime i municipal FED uspokoił rynki i uchronił przez paniczną wyprzedażą, co wspomogło wartości netto (aktywów i funduszy). Tabela poniżej pokazuje 10% najsłabszych aktywów tego typu , po dużym spadku jak na tego typu aktywo (10pb) po interwencji Fed wyceny już w kwietniu wróciły do normy, co ułatwiło odbudowę portfeli.

LSE_2020_facilities-mmlf_laspada_ch3-revise

Samej tej interwencji nie można oddzielić od innych działań Fedu na rynku, które doprowadziły do jego poprawy. Poniżej wykres, jak zmieniły się rentowności obligacji wskutek interwencji. Część z nich osiągnęły rekordowe poziomy.

LSE_2020_facilities-mmlf_laspada_ch4-revise

EFEKTY POŚREDNIE PROGRAMU

Zagraniczne fundusze inwestycyjne inwestowały w dolarowe instrumenty rynku pieniężnego o wysokiej jakości z krótką zapadalnością, podobnie jak fundusze amerykańskie. Były one zasilane głównie przez inwestorów instytucjonalnych.

Na wykresie poniżej widać, że między 4 a 23 marca zagraniczne fundusze obligacji straciły 90 miliardów aktywów pod zarządzaniem, aż 23% całej wielkości sektora. Zaś zagraniczne fundusze obligacji miejskich straciły aż 54 mld dolarów. Luzowanie rynku pieniężnego poprawiło wielkość aktywów pod zarządzaniem całego sektora, spowodowało odbicie i zatrzymało odpływy kapitałowe z tego rodzaju funduszy.

LSE_2020_facilities-mmlf_laspada_ch5-revise
LSE_2020_facilities-mmlf_laspada_ch6_correction-01

Innym pośrednim efektem programu był napływ funduszy do funduszy obligacji rządowych USA.  Dwa ostatnie tygodnie marca zanotowały znaczne przypływy kapitałowe. Przepływy te spowodowały zwiększone zużycie operacji reverse-repo – jest to pożyczenie na noc obligacji w celu odkupienia ich później po minimalnie wyższej cenie, w zamian za gotówkę. https://www.investopedia.com/terms/r/reverserepurchaseagreement.asp

Oba czynniki wraz z ultraniskimi stopami procentowymi spowodowały wzrost aktywów funduszy i ustabilizowanie przypływów do nich…

Wnioski

– MMLF pomógł zatrzymać odpływy z funduszy obligacji rządowych i miejskich, dodatkowo zmniejszył „run” na tego typu fundusze.
– Pośrednio program pomógł też funduszom zagranicznym inwestującym w tego typu papiery. Pomógł znacznie również całemu sektorowi.

Mój wniosek – Jeśli Fed zrobiłby podobny program na rynek akcji, to czeka nas podobna sytuacja – wyciąganie indexu w kilka dni.
I oni faktycznie zrobi to QE dla funduszy…..

LSE_2020_facilities-mmlf_laspada_ch7-revise-01
LSE_2020_facilities-mmlf_laspada_ch8_correction-01

I teraz pytanie do was. Jak myślicie, kto napisał ten artykuł?

Mainstreamowe media ekonomiczne? A skądże! Goldbugi i naczelny analityk bessy w Polsce? Też nie. Może jakiś dobry analityk banków centralnych? Tak, ale co ciekawe, pisali to ludzie z FED….
https://libertystreeteconomics.newyorkfed.org/2020/05/the-money-market-mutual-fund-liquidity-facility.html

Więc czasem nawet najbardziej szalone teorie potrafią okazać się prawdziwe, tylko trzeba trochę poszukać.

Polecane książki o tematyce finansowej. Kupując wspierasz portal.