Witam. Dziś oddaje wam do dyspozycji kolejny raport z najlepszymi wynikami spółek na NC za ostatni kwartał 2015 roku. Raport jest dostępny do zakupu pod tym adresem (LINK)
Aby nie być gołosłownym prezentuję wam poniżej analizę jednej ze spółek z raportu oraz ostatnie stopy zwrotu mojego portfela wytypowanych spółek.

Apanet #APA – Spółka jest najlepszym startupem na NC w 2015 roku, która urosła z poziomów groszówkowych do okolic 10zł w szczycie. Ja jednak uważam że spółka ma jeszcze sporo miejsca dla wzrostów. Powód? Działa w branży energooszczędnego oświetlenia i prowadzi inwestycje dla samorządów, dodatkowo jej model zakłada też pokrycie inwestycji z własnej kieszeni o ile samorząd da jej procent w rachunkach za prąd. A co najważniejsze spółka pracuje na gigantycznych rentownościach jak na branżę: Marża netto 24%.

Z technicznego punktu widzenia – spółkę warto kupić po 7zł, Stop Loss na poziomie 6zł. Statystyka korekt wskazuje na możliwy jej koniec w niedługim czasie.

  Apanet #APA – Spółka zajmuje się instalowaniem inteligentnych systemów sterowania oświetleniem, jej zaleta jest to że posiada model płatności ESCO – umożliwiający budowę instalacji w zamian za udział w zyskach za rachunki za prąd w przyszłości . Jej projekty były wdrożone min. w Bydgoszczy, Tychach i Autostradach A1 i A4. Spółka na tą chwilę wprowadziła wszystkie przydzielone akcje do obrotu.

Za najistotniejsze wydarzenie w IV kwartale ub. r. aktywności należy uznać finalizację wdrożenia systemu sterowania oświetleniem ulicznym na ulicach miasta Bydgoszczy.

Projekt ten był realizowany przez Grupę Kapitałową od dłuższego czasu, na co wpływ miał duży zakres początkowo zleconych robót oraz przeprowadzenie przez Spółkę zależną szeregu prac dodatkowych.

System, na potrzeby którego ostatecznie zmodernizowanych zostało 7.300 szt. Opraw ulicznych, przynosi dla budżetu miasta oszczędności w zużyciu energii elektrycznej na poziomie ok. 65%.

Zgodnie z umową instalacja objęta została 121-miesięcznym okresem gwarancji, z tytułu której Grupa osiągać będzie dodatkowe przychody w kwocie 51.850,00 zł rocznie w zamian za świadczenie usług serwisowych.

Ponadto w raportowanym okresie udało się zakończyć zaplanowane na ten kwartał uruchomianie systemu sterowania oświetleniem ulicznym na terenie Tychów. W ramach kontraktu Spółce zależnej zlecone zostały dodatkowe prace, których wartość wyceniono na ok. 122.000,00 zł brutto.

Grupa jest w trakcie realizacji kolejnych kontraktów na dostawy elementów i wdrożenia systemów sterowania oświetleniem. Spółka zależna przeprowadziła dostawy i dokonała montażu 415 szt. opraw oświetleniowych na potrzeby projektu systemu sterowania oświetleniem na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu, którego inwestorem jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Aktualne działania w tym obszarze koncentrują się na uruchomieniu elementów instalacji oraz przygotowaniach do jej odbioru.

W raportowanym okresie Grupa zakończyła również realizację zasadniczej części systemu sterowania oświetleniem drogowym na trasie autostrady A1, odcinek Sośnica-Maciejów wraz z węzłem Gliwice Wschód. System sterowania oświetleniem został już wdrożony i uruchomiony, jednak w toku prac nad instalacją Spółce zależnej zlecone zostało wykonanie dodatkowych robót, których finalizacja ma mieć miejsce w lutym 2016 r. Projekt ten obejmuje modernizację 800 punktów świetlnych i wyposażenie ich w odpowiednie sterowniki oświetleniowe.

Ponadto nowe, lecz niewielkie instalacje powstały na terenie Czeladzi oraz Lublina, których wartość wynosi odpowiednio ok. 53.000,00 zł brutto oraz ok. 25.000,00 zł brutto. Realizacja przez Grupę mniejszych projektów to sposób na bezpośrednią demonstrację zalet płynących z zastosowania oferowanych rozwiązań, co docelowo ma skutkować otrzymywaniem kolejnych, większych zamówień.

W IV kwartale ub. r., w ramach podjętej współpracy zarejestrowana została spółka celowa prawa amerykańskiego pod nazwą Smart Lighting Systems LLC z siedzibą w Wilmington w stanie Delaware.

Na początku 2016 r. Spółka zależna oraz SunView LED, LLC podpisały kolejny list intencyjny. Planowane przedsięwzięcie dotyczy wdrożenia systemu sterowania oświetleniem na terenie centrum dystrybucyjnego dużego producenta odzieży, które znajduje się w Henderson w Stanach Zjednoczonych. Strony aktualnie negocjują zakres prac, które przeprowadzone mają zostać w ramach projektu oraz szczegóły techniczne.

Zatrudnienie 7 osób.

==Edit: W ostatnim tygodniu mieliśmy na Apanecie ciekawą sytuację. Prezes Leszczyński postanowił częściowo zrezygnować z pracy w spółce – efekt był taki że kurs tąpnął o kilkadziesiąt procent i trzeba było czekać aż do publikacji wyjaśnień na uspokojenie kursu. Niech to będzie przykład iż zawsze należy ustalać poziomy stoplossów i stawek pozycji przed wejściem w pozycję.
LINK


I na koniec Przybliżone Wyniki spółek z Portfela topNC za Q3/2015.
1mc, 2mc, 3mc ze średniej 5dni lub dołka sesji najwyższego obrotu 1 połowy danego miesiąca.
Spółki długoterminowe: od 10XII 2015
SDT1: 1M 0% ; 2M -2% ; 3M -1%;
SDT2: 1M STOPLOSS -6% ; 2M ; 3M; (Bez SL -30%)
SDT3: 1M -2% ; 2M STOPLOSS -7% ; 3M; (Bez SL -19%)
SDT4: 1M 0% ; 2M -4% ; 3M 0%;
SDT5: 1M -1% ; 2M +3% ; 3M -1%;
Spółki średnioterminowe:
SST1: 1M STOPLOSS -6% ; 2M ; 3M; (Bez SL -25%)
SST2: 1M 6% (SL krótkoterminowy naruszony) ; 2M +10% ; 3M +8%; (max +28%)
SST3: 1M +7% ; 2M STOPLOSS -4% ; 3M;
SST4: 1M STOPLOSS -4% ; 2M ; 3M; (niska płynność):
SST5: 1M +26% ; 2M +33%; 3M +33%;
SST6: 1M +8% ; 2M 0% ; 3M -4%;
Spółki dywidendowe:
SDY1: 1M +11% ; 2M +11%; 3M +43%;
SDY2: 1M ; 2M ; 3M; (Za niska płynność by podać wyniki)
SDY3: 1M 0% ; 2M +10% ; 3M +14%;

Wyniki za II kwartał – na dole podlinkowanego posta:
https://marketrevolution.ghost.io/raport-topnc-q3-2015-i-analiza-makolaba/

Raport jest dostępny pod adresem:
https://longterm.pl/shop/Raport-Top-New-Connect.html
W razie pytań proszę o kontakt przez facebooka lub emaila: krzabr(at)yandex.com

Polecane książki o tematyce finansowej. Kupując wspierasz portal.