Hej, jako że ruszyliśmy ze sprzedażą raportu topNC za drugi kwartał postanowiłem pokazać wam jedną ze spółek z raportu oraz stopy zwrotu.

Sam raport liczy 65 stron i opisuje w nim spółki które moim zdaniem miały ostatnio najlepsze wyniki na NewConnect. Więc jak szukasz tam ciekawych spółek a nie masz czasu na czytanie sprawozdań i selekcje to ten raport rozwiązuje twoje problemy 😀 (LINK do raportu)

KANCELARIA PRAWNA INKASOWEC #KPI – To rodzinna firma windykacyjna wyspecjalizowana w ściąganiu należności od małych i średnich firm. Ze spółką przeprowadziłem wywiad. Stąd po postawie Zarządu i realizacji obietnic widzę miejsce do dalszego wzrostu z długoterminowym targetem na granicy 1 zł. Pomoże im zapewne świeżo uruchomiona usługa mikrofaktoringu.

Zagranie: kupno pomiędzy 57-62 gr, stoploss 0,55 mentalny posesyjny. Stawka 2-3 tys. zł. Opcjonalnie można postawić take profit na 69 gr.

Spółka jest kancelarią prawną zajmującą się głównie windykacją wśród spółek z sektora MSP.
Firma prowadzi giełdę długów http://www.gielda-dlugow.net/ , w grupie jest również podmiot od faktoringu SMESolutions przez którą uruchomiono mikrofaktoring. Ogólne tendencje w spółce uznaje za dobre a zarząd dotrzymał słowa.
Z firmą przeprowadziłem również wywiad: https://marketrevolution.ghost.io/wywiad-z-zarzadem-spolki-inkasowec-kpi/

Wydarzenia w spółce:
Sfinalizowanie w II kwartale transakcji zakupu lokali biurowych wynajmowanych dotychczas przez spółkę w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 270. W wyniku tej transakcji aktywa trwałe spółki wzrosły o 325%. Pomimo dokonanej przez spółkę jednorazowej inwestycji w nieruchomość polegającej na sfinansowaniu wkładu własnego (20% wartości) oraz montażu klimatyzacji i wymianę stolarki okiennej w niektórych pomieszczeniach raty kredytu są niewiele większe niż dawny czynsz za pomieszczenia.

Grupa posiadała na koniec okresu relatywnie dużo środków pieniężnych w wysokości 359.568,22 zł. Przepływy finansowe netto z działalności operacyjnej Grupy WEC za II kwartał wynoszą 404.251,43 zł. Wygenerowane środki zostały również zainwestowane przez Emitenta w nową usługę mikroFaktoring WEC.

W czerwcu i lipcu spółka zawarła pięć umów mikroFaktoringu WEC, przyznając klientom limity w wysokości 235.00,00 zł. W naszej ocenie do końca roku z usługi powinno skorzystać 20-40 firm. Jednocześnie kontynuujemy projekt Akademii Przedsiębiorcy przeprowadzając w II kwartale szkolenia dla 70 przedsiębiorców/przedsiębiorstw.
Podmiot zależny, Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy sp. k. obsłużył 26 klientów, którym świadczył usługi obsługi prawnej niezależnie od obsługi prawnej spółek z grupy WEC.

Komentarz do wyników:
W II kwartale 2016 r. spółka odnotowała także 107.555,05 zł pozostałych przychodów operacyjnych, na które składały się głównie rozwiązane odpisy aktualizujące utworzone na wierzytelności, w związku z odzyskaniem tych wierzytelności (m.in. na drodze sadowej i/lub komorniczej), odszkodowań oraz zwrot kosztów sądowych, gdzie Kancelaria Prawna – Inkaso WEC dochodziła wierzytelności na drodze sądowej i kontrahent zwracał jej poniesione koszty sądowe.

Osiągnięte przychody finansowe 16.064,07 zł wynikają z zakupu wierzytelności gospodarczych z not odsetkowych i uzyskanego na transakcji dyskonta.
Zatrudnienie 58 osób.

Żeby nie było że wciskam ściemę – pokazuję stopy zwrotu z mojego portfela za pół roku.

Stopy Zwrotu z portfela sprawozdania topNC q1/2016 🙂 1mc, 2mc, 3mc ze średniej 5dni lub dołka sesji najwyższego obrotu 1 tygodnia danego miesiąca.
Spółki długoterminowe:
SDT1: +7,5%; +3,5%; -12% stoploss
SDT2: +7,3%; (-3%); (-1%); max 11,5%

Spółki średnioterminowe:
SŚT1: -2%; +27% (take profit)
SŚT2: -8% Stop Loss; bez sl -43%
SŚT3: -7% Stoploss; bez SL + 5% przy obsunięciu 12%
SŚT4: +15%; +8,5%; +11%
SŚT5: -8% stop loss; bez sl -31%
SŚT6: +6%; +3%; +37%;

Przybliżone Wyniki spółek z Portfela topNC za Q4/2015.

SDT1: +23%; +28%; +51% ……….
SDT2: +3%; +3%, +3%; niska płynność
SDT3: -5%; 0%; +4%

SST1: 0%; -8% STOPLOSS i zakaz jej dodawania do rankingu! (bez SL – 24%…)
SST2: – 8% (SL mentalny); +3%; TakeProfit +15%;
SST3: Spółka nie zrealizowała scenariusza, bez scenariusza wybicia 0%
SST4: +16%; +5%; +42% ;
SST5: +17%; +26%; +22%
SST6: +12%; +12%; +12% – po wzroście ze spółki dosłownie wyparowała płynność…….

SDY1: +3%; -4%; +3%; Spółka małopłynna
SDY2: Spółka małopłynna ~(-5%)
SDY3: O%; +16%; +4%; również małopłynna
SDY4: 0%; 0%; +24%; Spółka małopłynna, ale ożywiła ją deklaracja gigadywidendy

Wyniki za q3/2015 (na dole strony):
https://marketrevolution.ghost.io/raport-topnc-q3-2015-i-analiza-makolaba/


(Link do raportu)

Polecane książki o tematyce finansowej. Kupując wspierasz portal.