Analiza nie ma na celu ani rekomendacji inwestycyjnej , ani marketingu spółki stanowią one jedynie własne opinie i interpretacje autora. Wszelkie decyzje i wnioski podjęte przez czytelników są wykonywane na własne ryzyko czytelników i autor nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Autor napisał ją wyłącznie w celu edukacyjnym i spędzenia wolnego czasu w ciekawy sposób i informuje Analiza może posiadać rażące błędy gdyż autor jest samoukiem i nie posiada nad sobą superwizora mogącego wychwycić błędy.

W tym wpisie opisuję Polską perełkę eksportową, o której mało się w mediach wspomina a napędza naszą gospodarkę i jest jednym z większych beneficjentów zysków na GPW J

Dane nie zawsze będą aktualne bo zawierają dane od 2003 – 2012, jednak rzucają na nią dużo światła.

Sektor drzewny  (2009):

 3% PKB

 10% produkcji sprzedanej w przetwórstwie przemysłowym

 14% zatrudnionych

 10% wartości eksportu

 4% wartości importu

Podział branży:

tartaczna – związana obróbką surowca drzewnego i produkcją materiałów tartych przeznaczonych do wykorzystania w pozostałych branżach drzewnych branża ta najsilniej i najszybciej odczuwa zazwyczaj problemy pojawiające się na rynku drewna ewentualne niedobory surowca drzewnego i wzrost jego cen;

płyt drewnopochodnych  głównymi odbiorcami wyrobów branży jest meblarstwo i budownictwo, w ostatnim czasie rośnie nacisk na jakość płyt;

 drewnianej stolarki budowlanej – skupiająca producentów okien i drzwi, elementów konstrukcji domów, ścian, podłóg, schodów, boazerii itp.; rozwój branży uzależniony jest w dużym stopniu od stanu budownictwa mieszkaniowego, oraz popytu na renowacje budynków

opakowań z drewna; w branży coraz ważniejszą rolę odgrywa produkcja palet, maleje natomiast znaczenie innych opakowań z drewna; rozwój branży zależy w znacznej mierze od postaw konsumentów oraz siły oddziaływania promocji wyrobów z drewna;

meblarska – dominująca wśród branż drzewnych ,rozwój meblarstwa determinowany jest z jednej strony przez stan i kondycję ekonomiczną branż drzewnych dostarczających materiały drewnopochodne, a z drugiej budownictwa  i  zamożność społeczeństwa; 50% eksportu polskiego sektora drzewnego przypada na meble.

celulozowo-papiernicza – związana z wytwarzaniem mas włóknistych oraz produkcją papieru i tektury; branża uzależniona jest od dostępności surowca drzewnego i ze względu na specyfikę produkcji mas włóknistych (przyrost potencjału produkcyjnego odbywa się skokowo i jest bardzo kapitałochłonny) – możliwości ich importu; jest to głównie importowany do polski produkt branży.

przetwórstwa papierniczego – zajmująca się przetwarzaniem papieru i tektury i dostarczająca szeroką gamę przetworów papierniczych; rozwój branży jest relatywnie silnie uzależniony od poziomu zamożności społeczeństwa.

pozostałych wyrobów z drewna – obejmująca produkcję wyrobów z drewna niesklasyfikowanych gdzie indziej (m.in. galanteria drzewna).

Charakterystyka gałęzi sektora :

Branża drzewna jest niezwykle rozdrobniona i rozproszona, co ma duże znaczenie dla rozwoju jej innowacyjności. Sektor skupia prawie 70 tysięcy podmiotów gospodarczych , 18% firm zarejestrowanych w przemyśle ogółem.

Około 25 tysięcy przedsiębiorstw drzewnych to producenci mebli (37% podmiotów sektora), 15,6 tysięcy firm skupia branża drewnianej stolarki budowlanej (23%), ponad 9 tysięcy to zakłady tartaczne (ponad 13%), a 3,4 tysiąca przedsiębiorstw funkcjonuje w przemyśle celulozowo-papierniczym (5%). Około 92% firm drzewnych to małe lub bardzo małe zakłady zatrudniające mniej niż 10 osób.

Znaczne rozproszenie produkcji charakteryzuje zwłaszcza przemysł tartaczny –  ponad 98% firm zatrudnia mniej niż 50 osób, wiele z nich działa tylko w sezonie, dodatkowo charakteryzują się one najniższą marżą w sektorze.

Także w przemyśle meblarskim przeważają małe zakłady stolarskie i tapicerskie, często o dużym udziale prac o charakterze usługowym (91% firm zatrudnia mniej niż 10 osób). Podobna struktura podmiotowa występuje również w pozostałych branżach drzewnych (zwłaszcza stolarskiej). Silnie skoncentrowana jest natomiast (w kilku ośrodkach w kraju) produkcja płyt  i  mas  włóknistych, co  jest również  cechą charakterystyczną tych branż drzewnych w Unii Europejskiej.

Charakterystyka branży :

Zasoby leśne i surowcowe Polski są jednymi z większych w Europie – pod względem powierzchni lasów Polska zajmuje w Unii Europejskiej siódme miejsce, a w wypadku pozyskania drewna – miejsce piąte. Zasobność polskich lasów jest dwukrotnie większa niż przeciętnie w Europie.

W latach 1989-2006 eksport wzrósł ponad 30-krotnie. W 2005 roku Polska awansowała na 4 miejsce wśród eksporterów mebli na świecie, za Chinami, Włochami, Niemcami .

W porównaniu z rynkami zagranicznymi Polska dysponowała relatywnie niskimi kosztami produkcji (dostępność i niski koszt surowców oraz siły roboczej)

Większość polskich producentów powstało w czasach rozkwitu wolnej konkurencji, część spółek powstała dzięki prywatyzacji państwowych zakładów meblarskich. Na początku nowego ustroju produkcja charakteryzowała się wąską, dokładnie określoną specjalizacją.  W miarę upływu czasu powstało wiele firm z nowoczesną i niekonwencjonalną ofertą.

Branża drzewno – meblarska. Branża ta jest silnie powiązana z innymi sektorami gospodarki zwłaszcza z budownictwem.

Charakterystyka gałęzi

Polska jest europejskim liderem w produkcji płyt pilśniowych porowatych, ma drugie miejsce w produkcji płyt pilśniowych twardych i sucho formowanych , trzecie w produkcji płyt wiórowych, szóste w produkcji mebli, siódme – w produkcji materiałów tartych, ósme – w wypadku mas włóknistych i dziesiąte – papieru i tektury. Pozycja ta jest również silna na rynku światowym.

Korzystny dla polskiej gospodarki jest dodatni od wielu lat bilans handlu zagranicznego wyrobami z drewna. Syntetyczną miarą międzynarodowej pozycji konkurencyjnej sektora jest wskaźnik ujawnionej przewagi względnej informujący o otwarciu gospodarki w danej dziedzinie (RCA –  Revealed Comparative Advantage ). Dla tego sektora jest od wielu lat dodatni. Oprócz produkcji opakowań i celulozy.

Główne Ryzyka i słabości branży (w mojej ocenie):

Duże rozdrobnienie sektora a co za tym idzie zacofanie inwestycyjne i kapitałowe wielu zakładów.

Monopol lasów państwowych na podaż surowca.

Konieczność ostrej konkurencji z większymi i bogatszymi dostawcami z UE.

Duża szara strefa w sektorze.

Biurokracja i fiskalizm państwa.

Praktycznie brak rozpoznawalnych Polskich marek z tego sektora za granicą, prócz kilku wyjątków.

Brak dobrych systemów zarządzania.

Kosztowo-Cenowy charakter konkurencji.

Wahania kursowe (zwłaszcza dotyka to średnich i dużych zakładów).

Drwale na giełdzieJ

Branża w ostatnim roku przeżywała duże wzrosty. 7.II.14

 

 

 

Dodatkowo obecne na małym parkiecie klon i mera również ostatnie półrocze kończyły na plusie. Ceny trzech przodujących spółek branży nadal nie wydają się przeszacowane, mimo że jej lider w ciągu roku potroił wycenę. Patrząc w wyniki roczne można zauważyć dużą poprawę przychodów i zysku brutto  liderów sektora:

 

 

 

Co jest wynikiem soildnej marży brutto liderów sektora:

 

 

Zadłużenie w branży jest nadal na zdrowym poziomie:

 

 

Pytanie czy warto w nie zainwestować ? To indywidualna kwestia każdego z was i nie chcę aby ktoś później na mnie zrzucał winę 😛 Niemniej liderzy tego sektora Grajewo, Paged , Forte i Klon ( o nim poniżej) są spółkami których zarządy pokazały że potrafią robić kasę i radzić sobie w trudnym okresie , stąd warto mieć je na oku i wziąść pod własną analizę.

Ps.Również Klon i Mera osiągnęły poprawę wyników i wskaźników zwłaszcza zysku operacyjnego, jednak je opisze za jakiś czas rozleglej w innym poście gdyż Klon wziełem na warsztat, a Mera to jego właściciel więc nie mogłem jej pominąć J

Źródła wskaźników stockwatch.pl i biznesradar.pl, inne dane – zlepek danych z portali i opracowań branżowych.

 

Polecane książki o tematyce finansowej. Kupując wspierasz portal.