Hej, dziś poruszę temat spółek litewskich notowanych na GPW. Aktualnie są tam notowane cztery spółki z Litwy :

 

 • Inter Rao Litwa #IRL– Zajmująca się wytwarzaniem i dystrybucją energii elektrycznej, którą opisywałem na moim blogu z racji ogromnej dywidendy i fajnej polityki dywidendowej (link)
 • Avia AM Leasing #AAL– Spółka zajmuje się leasingiem samolotów i ich sprzedażą, szerzej o niej napiszę na blogu longterm.pl bo widzę w niej kilka wyjątkowo ciekawych aspektów.
 • Avia Solution Grup #ASG– Spółka zajmuje się obsługą lotnisk i samolotów.
 • Agrowill #AGW – spółka będąca latyfundium rolnym posiadającym ziemie na Litwie i Ukrainie. W założeniu ma to być gigantyczne gospodarstwo ekologiczne. Oprócz hodowli zbóż i pieczarek mają też spółki odpowiedzialne za wprowadzanie IT w rolnictwie.Zastanawiacie się zapewne dlaczego o tym piszę? Otóż ostatnio na swoje potrzeby wyceniałem i analizowałem spółki z tego kraju. I wyszła mi rzecz nieprawdopodobna. Przy 10% zakładanej stopie zwrotu nasz rynek wycenia ryzyko rynkowe tych spółek na 20-30% (w/g modelu gordona). Co jest moim zdaniem niezłą anomalią bo spółki te płacą dobre dywidendy (oprócz AGW), mają przyzwoite fundamenty, a technicznie są nisko. Dodatkowo prawo własności jest lepiej chronione niż w Polsce, a sama polityka monetarno-fiskalna o wiele lepsza niż w PL (w końcu Litwa jest w Eurozone).

  Za główny powód ich niedoszacowania uznaję fakt, że raportują po angielsku, dodatkowo mało jest w nich fundów z Polski, a same spółki niespecjalnie dbają o marketing – czasem tylko napiszą zrobią polską wersję wstępu na stronie 🙂

  Skoro już o nich piszę to czas na małą analizę finansową. Zacznijmy od wspomnianej już wcześniej AB INTER RAO Lietuva #IRL – aby nie powtarzać się podstawowe informacje o spółce macie w tym poście. Tutaj się skupię na polityce dywidendowej oraz sytuacji finansowej.
  Jak widać dywidendy są spore, skumulowana i reinwestowana dywidenda dla posiadaczy akcji spółki od 2013 roku wynosi 38-46% (w zależności od odzyskania podatku z Litwy), jak widać jest to ponad 8% rocznie. Spółka zadeklarowała bardzo hojną politykę dywidendową, ponad 70% rocznie. Pozostaje pytanie czy spółka będzie wstanie utrzymać płatności gigadywidend?
  Patrząc na zysk netto i założoną politykę dywidendową to tak – ponieważ spółka ma dość stabilne zyski i mocno trzyma marże, dodatkowo prawie nie ma w niej kosztów odsetkowych ~900tyś zł kwartalnie, zwłaszcza że mogą tanio pożyczać pieniądze od głównego Rosyjskiego udziałowca :-), pozostałe koszty są również pod kontrolą.

  Przy prawie 10% marży netto i prawie 30% ROA, można być spokojnym o to że dywidendy w bliskiej przyszłości będą wypłacane.
  Jedyny słaby punkt w tej spółce to spadające przychody, spowodowane są one tym, że spadają ceny spot energii elektrycznej w krajach nadbałtyckich. Spółka jednak próbuje poprawić sytuację założeniem farm wiatrowych dotowanych przez Litwę czy rozpoczęciem sprzedaży prądu w północno-zachodniej Polsce i na towarowej giełdzie energii.

  Stąd uważam że wysokie dywidendy nadal będą pojawiały się w spółce, o ile kurs nagle się nie podwoi.

  Technicznie – spółka jest przy dołkach, zbiła ją gigadywidenda. Jeśli trend wynikowy się utrzyma to w ciągu roku powinniśmy wrócić w okolice 19-20zł + Dojdzie dywidenda w maju.

  Kolejną spółką której fundamentom się przyjrzę jest Agrowill #AGW. Sprawę dywidendy sobie odpuszczę bo jej nie płacą. Trzeba więc zadać sobie pytanie czy jest miejsce na wzrosty na tym niepłynnym walorze.

  Spółka jest typowo sezonowa, najlepszy dla nich jest 2-3 kwartał. Pierwszy kwartał był zawsze słaby, tym razem jednak spółka obniżyła koszty i w sumie wyszła na plus.
  Pomimo ogromnej ilości spółek wewnątrz grupy profil działalności jest jasny: Hodowla pieczarek 2/3 przychodów + sprzedaż mleka i zbóż.

  Cieszy również to że widać wyraźną długoterminową tendencję poprawy zysków w miesiącach nieletnich.

  Aktywa biologiczne są ujmowane w bilansie (kolor bordowy) i stanowią prawie 10% całej sumy bilansowej. Mają one też bardzo duży wpływ na rachunek przepływów.

  Niekwestionowanym aktywem spółki jest jednak ziemia.
  Istotną zmianą w bilansie była spłata dużej części pożyczek na 4mln Euro, spowodowało to wyssanie gotówki z bilansu, jednak powinny spaść koszty finansowe.
  Ogólnie podsumowując bilans wygląda dobrze.

  Technicznie jesteśmy przy szczytach, problemem jest jednak bardzo niska płynność i spory spread.

  Pozostały od opisania dwie spółki będące powiązane kapitałowo i osobowo, mieszczące się w jednej siedzibie. AviaAML – którą jak pisałem odpuszczę i AviaSG #ASG

  AviaSG zajmuje się obsługą samolotów (tankowanie, przeglądy, drobne naprawy), szkoleniem załóg, zarządzaniem infrastrukturą lotniczą oraz czarterowaniem samolotów. (LINK)

  W AviiSG mamy do czynienia ze znacznym spadkiem zysku operacyjnego, tendencja jest niestety długofalowa i ciąży ona na kursie. Spowodowane jest to wysokimi kosztami sprzedaży i niskimi marżami.
  Jest to dla mnie istotny czynnik aby nie zastanawiać się dalej nad tą spółką.
  Dodatkowym problemem jest duża ekspozycja na rynek rosyjski która spadła aż o połowę, a nadal połowa przychodów rozliczana jest w dolcach.
  Jedynie dobrze wygląda bilans, ale nim nie zbuduje się wzrostów.

  Technicznie – jesteśmy przy dnie, jeśli kurs ma od niego odbić to muszą pokazać lepsze wyniki.

  Na koniec pytanie do was moi czytelnicy. Jaki nastepny kraj na GPW przeanalizować? Mi się podoba Estonia 😀

 

Polecane książki o tematyce finansowej. Kupując wspierasz portal.