JSW pokazało sprawozdanie finansowe za 2014 rok, zgodnie z oczekiwaniami nie brakowało w nim strat i problemów, jednak cześć z nich będzie zaraportowana dopiero w maju – strajk ze stycznia itd.

Jednak nawet teraz wyniki są bardzo złe, których prawdopodobieństwo sygnalizowałem już w listopadzie. (LINK)

Podsumowując w kilku akapitach:

 

 • Zobowiązania wzrosły o 2,6 MLD zł (+47%) co daje wynik ogólnego zadłużenia na poziomie 52,7% z czego zobowiązania pracownicze stanowią już 3,1MLD złotych, z czego cześć krótkoterminowa to 300mln zł. A zobowiązania finansowe wynoszą 1,3 MLD zł.
 • Łączna suma zobowiązań krótkoterminowych wynosi 4,1 MLD zł
 • Rentowność sprzedaży jest ujemna, ze względu na zysk brutto na sprzedaży = (-4,7)mln zł, strata operacyjna wynosi (-774,8) mln zł.
 • Rachunek cash flow nie pozostawia złudzeń (– 1,3 )MLD złotych , pomimo uplasowania obligacji 1,25 MLD zł. Wynik obciążyły zakup KW Szczygłowice i odnowa majątku – każda z nich po 1,5 MLD.
  W efekcie w kasie jest już tylko 720 mln zł względem 2miliardów rok temu….
 • Spółka zgromadziła 303 mln zł w Funduszu Likwidacji Zakładów Górniczych – jest to specjalny fundusz na likwidacje kopalni.
 • Należności wobec spółki przekroczyły 1MLD zł z czego należności handlowe wynoszą 766mln zł, chociaż odpisy na nie są relatywnie niewielkie 86mln zl.
 • Płynność finansowa znacząco spadła.
 • Jednym z nielicznych pozytywów jest obniżka średniej płacy o 2% i zapasy na podobnym poziomie co rok temu.

Resztę objaśnień istotnych faktów zamieszczam w obrazku 😉

Src: JSW Sprawozdanie roczne skonsolidowane 2014 .

Moje osobiste wnioski

  • Fundamentalnie sytuacja spółki pogorszyła się od mojego ostatniego wpisu na temat JSW.
  • Rachunek jest prosty – przy stracie operacyjnej i podobnych kosztach, należności i kasa w gotówce będą niewystarczające i spółka zacznie szukać dofinansowania zewnętrznego, znając życie z budżetu państwa….
  • Obecne straty i sytuacja w sektorze powinny dalej tworzyć presję podażową na walorze co powinno pchać kurs w stronę psychologicznej granicy 10zł.
  • Short Selling na spółce będzie teraz trudniejszy – 1zł ruchu w górę wystarczy aby wywołać zwyżkę pomiędzy 5-10%, dodatkowo niska cena przyciąga spekulantów, a ci implikują zmienność co powoduje większe zagrożenie wahnięciami kursu do góry i wymusza stosowanie węższych zleceń stoploss.

 

Wszystkie prezentowane na niniejszym blogu informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715) . Każdy podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

Polecane książki o tematyce finansowej. Kupując wspierasz portal.