Dziś przedstawiam wywiad ze spółką TIM, jest ona największym e-sprzedawcą kabli i innych artykułów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka zainteresowała mnie swoją otwartością w komunikacji oraz rzadko spotykaną wysoką jakością informacji dodatkowej swoich sprawozdań finansowych. Można z nich wiele wyczytać, m.in. o kondycji polskiej deweloperki. Takie podejście jest na GPW nadal rzadko spotykane.

Krzysztof Abramowicz: Państwa sprawozdania finansowe bardzo się poprawiły w ostatnich latach i można z nich wyczytać naprawdę ciekawe informacje o waszym sektorze i gospodarce. Co spowodowało tą zmianę?
Piotr Tokarczuk – dyrektor finansowy i członek zarządu TIM SA: Osobiście pracuję nad poprawą jakości sprawozdań finansowych. Kiedy pojawiłem się w firmie, jakość tych dokumentów była zbliżona do tej, której wymagają przepisy. Postanowiłem wprowadzić zmiany w tym zakresie, ponieważ uważam, że jest to dobra forma promocji spółki i komunikacji z inwestorami.

KA: Przeglądając Pańskie CV, zauważyłem, że pracował Pan w funduszu KGHM TFI. Może Pan więcej powiedzieć na ten temat?
PT: Byłem przewodniczącym rady nadzorczej KGHM TFI, uczestniczyłem w przygotowaniu strategii inwestycyjnej, a następnie we wszystkich projektach realizowanych przeztowarzystwo. KGHM TFI zarządza jedynie zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi, co powoduje, że profil działalności jest zbliżony do private equity.Kluczowym i największym projektem była inwestycja w aktywa uzdrowiskowe, które zostały zintegrowane i zrestrukturyzowane.

KA: Wspominał pan również o transformacji cyfrowej w TIM. W związku z nią otrzymaliście m.in. kilka nagród i wyróżnień, chociażby w konkursach e-Commerce Polska awards, organizowanych przez Izbę Gospodarki Elektronicznej. Transformacja jednak nastąpiła stosunkowo późno, bo w okolicach 2013 roku. Czy mógłby pan ją przybliżyć i wyjaśnić, na czym ona polegała?
Michał Kostrowicki – menadżer ds. komunikacji korporacyjnej: Był to efekt przyjętej na początku dekady nowej strategii rozwoju TIM-u, w której to e-commerce miał stać się dominującym kanałem sprzedaży. W efekcie zlikwidowaliśmy wszystkie lokalne magazyny, którymi dysponowaliśmy jako sieć hurtowni, a dotychczasowe oddziały przekształciliśmy w biura handlowe. Stworzyliśmy model hybrydowy, którego siłą jest połączenie nowoczesnych technologii e-handlu z doświadczeniem i wiedzą pracowników sieci sprzedaży, którzy jeszcze mocniej musieli wejść w rolę doradców klienta i bardziej skoncentrować się na dobieraniu produktu pod potrzeby klientów bądź pomocy przy realizacji większych zamówień, niż na czystej sprzedaży.
Był to powolny i długotrwały proces, ponieważ w tym czasie w Polsce nie istniała żadna firma, która sprzedawała by artykuły elektrotechniczne w tak dużej części przez internet. Wiązało się to również ze zmianą w systemach zwrotów oraz wymagało od nas stworzenia od zera narzędzi, które ułatwiały dobieranie konkretnych produktów przez internet. Transformacja TIM-u przełożyła się także na zmianę modelu zarządczego tj.  spłaszczenie struktury organizacyjnej firmy.. ( chodzi o liczbę stopni zarządzania i szybkość komunikacji w firmie— przypis KA)

KA: Zauważyłem, że w Waszym e-sklepie TIM.PL pojawiły się nowe grupy produktowe, często niezwiązane z budową oraz montażem. Czym to jest spowodowane ?
PT: Jest to związane ze strategią “TheLongTail”, opisaną jako efekt obserwacji m.in.działalnościAmazona. Polega ona na tym, że przez sklep internetowy sprzedaje się dużą gamę różnych produktów, z których część jest niszowa, jednak teniszowe łącznie mogą wygenerować wyższe obroty niż przychody ze sprzedaży najpopularniejszych produktów. Dodatkowo stanowią sposób na przyciągnięcie klienta, który znajdując poszukiwany przez siebie towar, często wrzuca do koszyka coś jeszcze.. Realizując tęstrategię, poszerzyliśmy nasz asortyment  z 13do 60-70tys.produktów stale dostępnych w naszym magazynie i wysyłanych w 24 h od momentu złożenia zamówienia. Kolejne 130tys.produktów jest dostępnych z dłuższym terminem dostępności. Dzięki temu zyskaliśmy częściową odporność na zmieniającą się koniunkturę w budownictwie.
Przygotowując się do możliwości magazynowania i realizacji wysyłki takiej ilości produktów zdecydowaliśmy się na rozbudowę naszego centrum logistycznego w Siechnicach z 10 do 40 tys. m2. Rozbudowa centrum logistycznego umożliwiła także uruchomienie nowej linii biznesowej w naszej Grupie Kapitałowej, tj. świadczenie przez spółkę zależną 3LP usług logistycznych dla klientów spoza GK TIM. Po trzech kwartałach 2018 roku już niemal 30% przychodów z usług logistycznych spółki 3LP, będącej operatorem centrum logistycznego w podwrocławskich Siechnicach, pochodziło od klientów spoza Grupy.

KA: TIM ma mały dług jak na spółkę handlową. Czy w przyszłości planują państwo finansowanie dłużne?
PT: W przeszłości była emisja akcji, która istotnie zwiększyła kapitały i umożliwiła finasowanie działalności bez potrzeby korzystania z finasowania zewnętrznego . Dodatkowo przez lata prowadziliśmy zrównoważonąpolitykę finansową i musieliśmy korzystać z długu. . W związku z tym, że utrzymujemy wysoką dynamikę wzrostu przychodów oraz powróciliśmy do polityki wypłacania dywidendy, należy się spodziewać, że w przyszłości w większym stopniu będziemy korzystali z finasowania zewnętrznego, nie wykraczając jednak poza poziom, który mógłby zagrozić stabilności finansowej firmy.

KA: Zauważyłem, że wasza firma praktycznie nie cenzuruje niepochlebnych opinii na temat Waszej działalności i produktów. Jest to nietypowe podejście. Może Pan powiedzieć, dlaczego obraliście taką strategię?
MK: Szanujemy przejrzystość i otwartość w komunikacji. Jeśli uwagi są konstruktywne, to dobrze, bo dzięki nim możemy się rozwijać. Jesteśmy otwarci na uwagi i przyjmujemy krytykę, poprawiając dzięki temu własną działalność.

KA: W grudniu TIM przeprowadził przymusowy wykup akcji spółki zależnejRotopino.pl. Czym było ono podyktowane?
PT: Przed rozpoczęciem przymusowego wykupu freefloat akcji Rotopino.pl wynosił poniżej 1%, pozostałe akcje posiadał TIM. W związku z tym utrzymywanie Rotopino.pl w obrocie na rynku NewConnect nie miało żadnego uzasadnienia biznesowego. Obecnie rozpoczęliśmy procedurę dematerializacji tych akcji i wycofania spółki z NewConnect. Ogłosiliśmy to w raporcie pod koniec stycznia: https://www.timsa.pl/rozpoczecie-procedury-zniesienia-dematerializacji-akcji-rotopino-pl-sa-spolki-zaleznej-tim-sa/

KA: Dziękuję za rozmowę.

Polecane książki o tematyce finansowej. Kupując wspierasz portal.