Pułapki czekające na inwestora na giełdzie, czyli dlaczego tracę ?

Coraz częściej słyszę głosy z argumentacją jakie to inwestowanie na giełdzie jest złe i jakie to kosmiczne złe siły mające gigantyczne zasoby finansowe mają mnie opier***ić z kasy.

Zapewne bym całą tą durną argumentację olał, jednak głosy te są coraz częstsze a do tego nieprawdziwe, więc pisze aby nie doszło do sytuacji że kłamstwo powtórzone milion razy stanie się prawdą.

Jednocześnie postaram się pokazać co tak naprawdę jest przyczyną wielu giełdowych porażek.

Po pierwsze: „przeciwnicy” zewnętrzni

Fundy – wiele się o nich gada, zarzuca się im czyszczenie stopów, manipulacje w spółce, negatywny wydźwięk przy rozliczaniu kontraktów terminowych i bóg wie co jeszcze……
Prawda jest taka że fundusze mają związane ręce multum obostrzeń prawnych jeśli chodzi o inwestowanie takich jak: maksymalny limit koncentracji pozycji w spółce w Polsce 20% , w USA 5% z wyjątkiem pakietów które wzrosły a nie były dokupowane; Nakaz działania na rynku nawet podczas bessy który jest szczególnie bolesny dla funduszy akcji; bądź jeszcze innych regulacji z innych krajów, nie pisany przymus „bicia rynku”; problem z dezinwestycją jeśli spółki jest mniejszych rozmiarów i inne głupkowate wymogi w zależności od danego kraju w Polsce jest to posiadanie doradcy inwestycyjnego…..
W efekcie wiele funduszy wypada blado (znacznie poniżej wyników ETF) mimo wspaniałych systemów do analiz, możliwości głosowania na walnych, doskonałych analityków itd.

HFT – nowy wynalazek polegający na arbitrażu cenowym poprzez bardzo szybkie dokonywanie transakcji na walorach (rzędu ułamków sekund), mimo pozornej przewagi nie jest to działanie długoterminowe a algorytmy ciągle się zmieniają , do tego zdarzały się kolosalne faile związane z błędami algorytmów, doprowadzających do masowej wyprzedaży zdarzały się one na S&P 500 czy niektórych rynkach commodities jak cacao 😉 pod nazwą flash crash.

Dodatkową słabością HFT jest to że spoglądają one na rynek wyłącznie przez uproszczony model technicznych zawierający zazwyczaj do 7 zmiennych przez bardzo krótki okres czasu, inną tendencją jest dążenie do uregulowania HFT. W efekcie upodobnią się one do funduszy arbitrażowych, a dla inwestorów MidTerm czy Fundamentalnych nie są zbyt wielkim problemem.

Insiderzy – Czyli osoby znające spółkę od podszewki, znające jej raporty przed publikacją czy szansę na wynegocjowanie umów, słowem wszystkiego co powoduje znaczną zmianę cen akcji. Co istotne ruchy insiderów w akcjonariacie są publikowane więc można spokojnie je wykorzystać na swoją korzyść. Inaczej sytuacja wygląda kiedy spółka ma duże programy motywacyjne oparte na opcjach managerskich, wtedy warto przyjrzeć się bliżej zarządowi czy nie robił w przeszłości numerów opartych na rozpuszczaniu plotek w celu windowania akcji, oraz spojrzeć na zasady programu motywacyjnego.

Przewalacze – Jedna z najbardziej szkodliwych grup na rynku kapitałowym, mają kasę, pomysł, brak skrupułów i determinację aby zarobić, jednak ogranicza ich fakt że mogą grać tylko w kilku sytuacjach : albo przez spółki wydmuszki w których mają jakieś znaczące pakiety i wpływ na zarząd, lub tam gdzie są notowane kontrakty terminowe. Inna sprawa jest taka że aby mogli oni działać skutecznie potrzebna jest spółka lub instrument który jest niejasny, trudny do zweryfikowania i do tego musi mieć dostatecznie duże zainteresowanie inwestorów. Stąd dziwnym trafem duża ilość wałków odbywa się na firmach działających w dziedzinie consultingu, modnych sektorach lub są wciąż robione przez te same osoby w ten sam sposób.

Banki inwestycyjne – postrach wielu przesądnych z racji gigantycznego kapitału, możliwości i bezpardonowości działań, jednak warto pamiętać że to kolosy i mogą wejść tylko w największe i najbardziej płynne spółki/aktywa, zwłaszcza takie na które notowane są kontrakty terminowe futures lub swapy które można wepchnąć w aktywa banku.

Banki centralne – przez ich działania jest de facto budowana koniunktura na obligacjach a pośrednio na rynkach akcji, dodatkowo stosują „narzędzia” którym bliżej do centralnego planowania niż o troski o rynek, tyle że ruchy banków centralnych są zazwyczaj komunikowane dużo wcześniej, a cała tendencja ich polityki monetarnej jest budowana w cyklach wieloletnich toteż ich działania i skutki łatwo można przewidzieć.

Spekulanci i arbitrażyści – w sumie nie wiem czemu obwinia o całe zło, pewnie przez nagonkę medialną, prawda jest taka że większość spekulantów nieświadomie zapewnia rynkowi płynność i zwiększa jego efektywność, owszem zdarza się że przez nich kurs potrafi wystrzelić a potem nagle spaść, a nawet doprowadzić do bańki spekulacyjnej, niemniej czynią oni o wiele więcej pożytku dla rynku. A główna nagonka na nich polega na tym że dla wielu osób zarabianie w ten sposób wydaje się dziwne, nieracjonalne i za lekkie.

Szortujący – to jeszcze większa bujda niż szkody czynione przez spekulantów, owszem są fundusze które celowo sypią akcjami które mają duży wpływ na index aby zgarnąć kasę na kontraktach niemniej większość dużych szortujących (Dedicated Short Bias) to whistleblowerzyktórzy ostrzegają przed nieuczciwymi zarządami czy krachami, znamienne były przypadki Chanosa ostrzegającego przez Enronemi Worldcomem, Ackmana ostrzegającego przed bańką na nieruchomościach w Nowym Jorku i MBIAczy głosy wskazując na rychłe bankructwo Esperito Santo itd.

Nagonka na nich moim zdaniem bierze się z konfliktu interesów bo Rządy i Nieuczciwe zarządy spółek chcieli by jak najdłużej być przy korycie i imprezować na koszt innych, a tego typu fundusze wyciągają różne ich brudy na wierzch przez co psują warunki dla kradzieży… ekhm robienia interesów 😀

Trupy w szafie, kreatywna księgowość i czarne łabędzie – różnego typu zjawiska które powodują nagły silny spadek kursu spółek/giełdy i są niby nieprzewidziane. Jednak nie do końca, potrafi je odsiać dobra selekcja. Fałszowanie sprawek maja swoje typowe wyróżniki o których kiedyś pisałem. Podobnie trupy w szafie , bardzo często je dyskontuje kurs spółki oraz zachowanie zarządu. A krachy ? Bardzo rzadko to niespodziewane zdarzenie, zazwyczaj wynikają one z mechanizmu bańki spekulacyjnej lub geopolityki, które łatwo zobaczyć niejako stojąc z boku od inwestycji i giełdy, ot nagłe spadki indexu VIX,  podejrzane ruchy polityczne, odrealnione wyceny czy nagłe głosy z ulicy że giełda to mega inwestycja. Przecież łatwo to zauważyć, ot spójrzcie tylko na ostatnią bańkę na bitcoinie.

Kasyno, Efekty giełdowe i brak zasad 😀 – kolejne brednie siane przez osoby które sparzyły się na giełdzie lub próbują ją za wszelką cenę pojąć w 100% racjonalnie. Prawda jest taka że tylko giełda jako całość, kruszec i nieruchomości mają tendencję do ochrony przed inflacją, dodatkowo giełda dyskontuje wzrost pkb stąd naturalna tendencja giełd akcji do rośnięcia.

Ba nawet na bukmacherce są ludzie którzy potrafią regularnie zarabiać. Patrz literatura uzupełniająca.

Skoro tak jest to czemu większość osób traci ? Ano bo wchodzą na szczytach cenowych i sprzedają na dołkach, dodatkowo nie działają planowo i poddają się emocjom (chciwości i strachowi) a nie analizom….

Po drugie: przewagi inwestora indywidualnego

Możliwość zaangażowania się w mniej płynne walory – oczywiste i nie muszę tego tłumaczyć 😉

Możliwość szybkiego wyjścia z inwestycji – wyjście z inwestycji dla indywidualnego to dzień maks tydzień i bardzo rzadko kiedy one mocno naruszają kurs, instytucjonalni nie mają takiego luksusu poza blue chipami i muszą często odsprzedać pakiet z dużym dyskontem innym inwestorom instytucjonalnym lub czekać miesiącami na jego upłynnienie, najbardziej znany przypadek to brak dezinwestycji z Nasdaqu przez Quantum Fund podczas bańki internetowej, a bliższe nam przypadki to ciężkie sprzedaże pakietów przez Tutorę, Falentę oraz Carlo Tassarę.

Brak presji z zewnątrz – to oznacza tyle że nie musimy być na rynku cały czas i możemy stosować dowolne metody inwestycyjne, nawet kalendarze astralne jeśli ktoś ma na to ochotę, dodatkowo nie musimy się przed nikim tłumaczyć a presja na nas jest mniejsza 😀

Punkt trzy: Clue sprawy – Dlaczego tracę ?

Jak już wspomniałem głównym prowodyrem jest psychika, działają przeciw nam potężne zjawiska natury psychologicznej jak pułapka konsekwencji, łączenie niepowiązanych zjawisk, tworzenie idealnych obrazów, niecierpliwość, efekty stadne, chciwość i strach itp. To potężne zjawiska mające podparcie w miliardach lat ewolucji, podczas gdy racjonalny rozum ma za sobą ledwie milion lat ewolucji, nic dziwnego że one nad nami panują….. I są znacznie potężniejsze niż jakikolwiek czynnik zewnętrzny, warto poobserwować jak ludzie nawet z naszego otoczenia okłamują się i szkodzą sami sobie w kwestiach pracy i pieniędzy aby zobaczyć z jak potężnym zjawiskiem mamy do czynienia.
Zresztą sam autor posta nie jest święty i nie tak dawno popisał się np. Sprzedaniem z portfela forte i elzaba….

Punk czwarty ostatni – Jak nie zaszkodzić samemu sobie ?

Tu pomóc może kilka ogólnie znanych rad.

Wchodzimy w inwestycję tylko po uprzednim jej przeanalizowaniu i planie wyjścia na wypadek spadków którego trzymamy się kurczowo, nawet jeśli później inwestycja ma odbić 300% w górę to i tak ją kasujemy, najwyżej później do niej się wróci. Ochrona kapitału jest najważniejsza.

Do inwestycji podchodzimy z dystansem emocjonalnym, pomaga tu dużo uprawianie sportu, medytacje, uprawianie sportów ekstremalnych czy ćwiczenia związane z treningiem mentalnym.

Mamy świadomość własnej omylności i tego że nawet rzut monetą ma większe szansę na nieomylność od ciebie (i odemnie również), dlatego należy być oportunistą i bezlitośnie likwidować straty, a ego musisz schować do kieszeni, dodatkowo warto mieć mentorów w danych dziedzinach którzy wskażą nam inne spojrzenie na sprawę.

Ciągle się edukować – rynki cały czas ewoluują zwłaszcza w dziedzinie arbitrażu i spekulacji i to co działa dziś nie znaczy że zadziała za rok czy dwa.

Trzymanie się strategii, kiedyś było badanie naukowe w którym w rozgrywce giełdowej
porównywano róźne grupy społeczne, wygrali weterani wojny w Wietnamie, zgadnij czemu ?

Trzymanie się planu inwestycyjnego.

Słuchanie się intuicji – jeśli coś nam nie odpowiada to poprostu w to nie wchodzimy.

TRANSCRIPT IN ENGLISH

Firstly: External “opponents”

Fundy – a lot of investors talking about them, they are accused of cleaning stops, financial manipulations in the companies, a negative connotation when accounting for futures and god knows what else ……

The truth is that the funds have their hands tied. Plenty of legal restrictions when it comes to investing, such as the maximum concentration of limit position in the company in Poland 20%, USA 5% with the exception of packages which grew and were not extra bought; Forced action on the market even during the bear market, that is particularly painful for equity funds; not, or even other laws of other countries, unwritten imperative of “beating the market”; issue of divestment if the company is smaller in size and other silly requirements depending on the country, in Poland is having an investment advisor to manage fund… ..

As a result, many funds pales (far below the results ETF) despite the great systems for analysis, voting in general meetings, excellent analysts and so on.

HFT – a new invention relies on arbitrage pricing through a very quick transactions on the values ​​(of the order of fractions of seconds), despite the apparent advantage is not a long-term action and algorithms are constantly changing, this occurred colossal errors associated with algorithms, leading to a mass sell-off they occurred on the S & P 500 or some commodities markets as cacao 😉 as known as the flash crash.

An additional weakness of HFT is that they look on the market only for a simplified model of technical analysys containing up to 7 variables for a very short period of time, another trend is the tendency to regulate HFT. As a result, they become similar to arbitrage funds. For midterm investors or Fundamental are not too much of a problem.

Insiders – people who know the company inside out, who know its reports before publication or opportunity to negotiate agreements and everything else that causes a significant change in share prices. What important movements in the shareholding of insiders are published so you can easily use them to your advantage. The situation is different when the company has a large motivational programs based on managerial options, then it is worth a closer look at the board or not doing in the past numbers based on dissolution rumors to lifting prices, and look at the rules for the management program.

Fraudsters – One of the most harmful groups in the capital market, have the cash, idea, lack of scruples and determination to earn, but restricts them that they can play only in a few situations: either blown by the companies in which they have any significant impact on the stocks and management board, or where futures contracts are traded. Another thing is that in order to enable them to work effectively you need a company that is unclear, difficult to verify and to this must be large enough investor interest. Thus strangely large number of rollers is done on companies operating in the field of consulting, fashionable sectors, such fraud are usually made by the same people who had made it in past in the same way.

Investment banks – Bogy of many superstitious investors because of the giant capital, opportunities, and ruthless actions, but keep in mind that this colossus and may enter only in the largest and most liquid companies and assets, especially those which are traded futures contracts or swaps that can push the the bank’s assets.

Central banks – through their actions is the de facto situation built on bonds and indirectly in the equity markets, in addition to use “tools” which closer to central planning than concern for the market, so that the movements of the central banks are usually well communicated in advance, and the whole tendency of their monetary policy is built on long-term cycles so that their actions and the consequences can be easily foreseen.

Speculators and arbitrageurs – in total I do not know why blame of the whole evil, probably by a media smear campaign, the truth is that most speculators unwittingly provides market liquidity and increase its effectiveness, yes it happens that their course can shoot and then suddenly fall, and even lead to a speculative bubble, but they do much more good for the market. A hate campaign against them is based on the oppinion that for many people earn in this way seems strange, unreasonable and too light.

Short Sellers – it’s even bigger hoax than the damage done by speculators, funds are indeed intentionally mess up shares that have a large impact on the index to pick up the money on the contracts, however, most (Dedicated Short Bias) are whistleblowerswho warn against unfair management boards or crashes. Most significant cases were: Chanos warning by Enron and WorldCom, Ackman warning bubble on the real estate in New York and MBIA or voices which had pointed to the imminent bankruptcy of Esperito Santo.

The corpses in the closet, creative accounting and black swans – various factors that cause sudden soar in the company / stock exchanges and are supposedly unforeseen. But not the end, it can be detected by a strict selection. Falsifying of income statesments have their typical signs which Idescribed. Similarly corpses in the closet, very often it discounts the company’s share price and the behavior of the board. And crashes? Very rarely is an unexpected event, usually they result from the mechanism of bubble or geopolitics that are easy to see as it were standing to the side of the investment and exchanges, sudden drops of the VIX index, suspicious political movements, unreal valuation or sudden voices from the street is that the stock market is a mega investment . After all, it is easy to notice, that’s just look at the last bubble on bitcoin.

Casino, exchange effects and the absence of rules: D – another bullshit sown by people who had been hurted by the stock market or try it understand 100% rationally. The truth is that only the stock market as a whole, bullion and real estate tend to protect against inflation, in addition to the stock market discounts the gdp growth hence the natural tendency of the stock exchanges to grow.

If this is so then why most people lose? Well, Invest on the tops of the price and sell at the bottoms, in addition investments are not planned and rely on emotions (greed and fear) and not on  analyzes.

Second advantages the individual investor

The ability to engage in less liquid qualities – obvious and I don’t have to explain it 😉

The ability to quickly exit from the investment – investment exit for the individual don’t take so long time and very rarely affect the price, institutional do not have that luxury beyond blue chips, they must often sell the package with a deep discount to other corporate investors or wait months for position liquidation, the most famous case is the lack of disinvestment on NASDAQ by the Quantum Fund during the Internet bubble, and the closer we are serious cases of sales packages by the well known polish investors.

No pressure from the outside – it means that we do not need to be in the market all the time and we can use any method of investment which we want, even astral calendars if anyone like it, also do not have to explain to anyone the pressure on us is smaller : D

Point three why I still have loses?

As I mentioned before ringleader is out psychic, against us are powerful psychological phenomena’s such as consequence trap, linking of uncorrelated events, making an ideal world in our heads, impatience, collective thinking, greedy and fear etc. This phenomena’s are based in billions years of evolution, so It should be a surprise that they can take control over our decisions. They are also more powerful than any external factor. Its worth to observe how our acquaintances hurt and lie themselves in a fields of work and money to be aware how powerful phenomena we have to face off.

Even post author is not holly and not so late has made stupid decisions like sold the best companies from his portfolio.

Punk fourth last – How not to harm yourself?

It may help a few well known advice.

We enter the investment only after it analyzed and exit plan in case of inheritance which we hold on tightly, even if subsequently the investment is 300% bounce up it and delete it anyway, most later for her to come back. Capital protection is paramount.

Investment skeptical, emotional, helps here a lot of sport, meditation, practicing extreme sports or exercises related to mental training.

We are aware of their own fallibility and the fact that even a coin toss has a greater chance of infallibility from you (and from me as well), so you should be opportunistic and ruthlessly eliminate losses and ego you have in your pocket.

Educate – the markets are constantly evolving especially in the field of arbitrage and speculation, and what works today does not mean it will work for a year or two.

Adhering to the strategy used to be a scientific study in which trading in the game compared

Different social groups, won the veterans of the Vietnam War, guess why?

 

Hold on the investment plan.

Polecane książki o tematyce finansowej. Kupując wspierasz portal.