Witajcie, dziś publikuję wam wywiad z zarządem spółki Kancelaria Prawna InkasoWEC #KPI z NewConnectu. Spółka zajmuje się głównie windykacją, podczas rozmowy poruszyliśmy również kwestie cross-sellingu i przyszłości branży windykacyjnej – która może być zupełnie inna niż ta która obecnie malują media. Dodatkowo moim zdaniem spółka ma duże szanse na wzrost wartości.
W całej tej historii najciekawsze jest to, że spotkanie pomógł mi zorganizować czytelnik, który pomógł mi w kontakcie z zarządem, kiedy ja byłem kompletnie odcięty od sieci w Katowicach.
Dziękuje Panie Darku za Pomoc! (Link)


KA: Jakie są plusy z obecności na rynku NewConnect?
Remigiusz Brzeziński: Nasza spółka zyskała dzięki temu więcej transparentności, co jest istotne głównie dla dużych spółek, banków i korporacji. Dzięki temu otworzyły się przed nami nowe możliwości np. łatwiejsze finansowanie obce, możliwość poszerzenia grona klientów o większe bardziej wymagające podmioty.

KA: Czy planują Państwo rozszerzyć działalność o kolejne usługi? W końcu sektor MSP jest słabo zagospodarowany – małym podmiotom ciężko nawet o uzyskanie faktoringu w banku.
RB: Sektor MSP jest niezagospodarowany przez dużych windykatorów, ponieważ kładą oni główny nacisk na wierzytelności masowe. Spowodowane jest to tym, że sektor MSP posiada trudną specyfikę, np. klienci często chcą, aby kontraktować się z nimi w ich miejscu pracy, zdarza sie że podpisujemy z klientem umowę na budowy prawie w koparce i tam załatwiać formalności czy też szukają całego pakietu usług dodatkowych. Odnosząc się do pytania o rozszerzanie usług to planujemy rozszerzyć naszą działalność o dodatkowe usługi takie jak: pomoc w dochodzeniu odszkodowań – już w toku, audyty czy pomoc prawną prowadzoną przez spółkę zależną celową, którą do świadczenia takich usług chcemy w przyszłości powołać. Jest to wyjście naprzeciw różnorodnym potrzebom zgłaszanym przez naszych klientów oraz wykorzystanie w pełni możliwości naszej grupy.
Największe nadzieje wiążemy z faktoringiem, który w niedługim czasie zostanie włączony do oferty KPI I będzie sprzedawany przez spółkę zależną SME Solutions sp. Zo.o. (KPI – Mam na myśli grupę kapitałową emitenta – Przyp. KA)

KA: Mam pytanie o projekt „gielda-dlugow.net”. Jak rozwija się ten projekt czy mocno on wspiera działania operacyjne grupy?
RB: Giełda długów wspomaga nasze działania windykacyjne, głównie poprzez presję na dłużniku — w końcu informacje o długu są dostępne publicznie i wpływa to pozytywnie na proces Windykacji, poza tym zdarza się, że wystawienie wierzytelności pomaga w ich sprzedaży. Dodatkowo z platformy mogą skorzystać inne podmioty, co zapewnia nam dodatkowe źródło przychodów oraz umożliwia nawiązanie z nimi współpracy poprzez oferowanie usług innych spółek z grupy.

KA: Jak sobie radzicie ze starymi wierzytelnościami 3-letnimi i starszymi? Chodzi mi o szybki czas przedawnienia się wierzytelności B2B w Polsce.
RB: W praktyce nie zajmujemy się takimi wierzytelnościami, staramy się również uświadamiać naszych klientów, aby nie dopuszczali do przedawnienia się ich wierzytelności, ponieważ wierzytelności „przeterminowane” są bardzo trudne i kosztowne do odzyskania, w zwiazku z tym jesli klient chce abyśmy zajęli sie taką wierzytelnością musi nam dodatkowo zapłacić

KA: Jak jest rozliczana windykacja wierzytelności? Państwo robią to na zlecenie z prowizją za success-fee czy wierzytelności po prostu są skupowane ?
RB: Nie skupujemy portfeli wierzytelności, powód jest prosty-trudności z zarządzaniem takim portfelem i brak kontroli ryzyka. Skupiamy się na rynku B2B sektora małych firm, który jest naszym sektorem docelowym i który najlepiej znamy. Nasze przychody biorą się głównie z prowizji za odzyskanie pieniędzy z wierzytelności oraz usług dodatkowych (przede wszystkim prawnych – przyp.) świadczonych głównie przez kancelarięWEC spółkę zależną.

KA: Dlaczego duża część zysku będzie szła w dywidendę a nie będzie reinwestowana?
RB: Chcemy, aby inwestorzy, którzy są z nami od początku zostali z nami jak najdłużej, stąd dywidenda jest skierowana głównie dla nich i jest zachętą do inwestycji długoterminowej w nasze akcje.

KA: Jaka jest Państwa zdaniem przyszłość branży windykacyjnej za kilka lat?
Remigiusz Brzeziński i Sylwia Pastusiak-Brzezińska: Przyszłość branży tak naprawdę zależy od zmian prawnych, które wprowadzi rząd. W ostatnim roku bardzo dużo zmieniły nowelizacje upadłości konsumenckiej i prawa upadłościowo-naprawczego. Aktualnie podnoszony jest pomysł bezwarunkowego rozstrzygania spraw na korzyść dłużnika w przypadku przedawnionych długów przez sąd (podnoszenie z urzędu przez sąd przedawnienia, a nie na zarzut stron – przyp KA). Jeśli ten pomysł zostanie wprowadzony, to spowoduje on duże straty na portfelach zgromadzonych przez windykatorów wierzytelności masowych.

KA: Aktualizacja wyceny spółek zależnych. Czy Planują Państwo je trzymać na stałych poziomach, dopóki nie będzie w nich znacznych aktualizacji wycen czy raczej w miarę stale aktualizować ich wartość jak zalecają MSRy?
SPB: W najbliższym czasie nie planujemy aktualizacji wycen spółek zależnych, spowodowane jest to tym, że są to nowe podmioty, które dopiero rozkręcają swoją działalność operacyjną.

KA: Wysoki poziom usług obcych w kosztach, co tam jest zaksięgowane?
SPB: W tej pozycji księgujemy min. faktury za usługi prawne wystawiane przez prawniczą spółkę zależną jest to standardowy zabieg w sektorze kancelarii prawnych funkcjonujących w grupach kapitałowych pozostałe pozycje to czynsze, leasingi,opłaty za telefony internet itp..

KA: Inne wpływy finansowe, co jest tam zaksięgowane? (R. przepływów jedn. wpływy 4 – str 13 q4/15)
SPB: Chodzi o kilka wygranych sporów sądowych, nasza firma zajmuje się windykacją na każdym etapie, końcowym etapem jest oddanie sprawy do sądu, stąd również w przyszłości ta pozycja może się pojawiać w bilansie KPI.

KA: Dziękuję za rozmowę i życzę sukcesów w przyszłości. Ps. Zainteresowanych sektorem windykacji zapraszam do tej analizy. (link)

Polecane książki o tematyce finansowej. Kupując wspierasz portal.